Scenekunstforestillinger til K:Selekt i sæson 2024/2025

Frist: 01.06.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Udvælgelse af professionelle scenekunstforestillinger til at indgå i samarbejdsprojektet K:Selekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater i sæson 2024/2025.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

BEMÆRK! Dette er ansøgningsvejledningen til fristen 1. juni 2022. Der kan komme ændringer til fristen i 2023. Den opdaterede vejledning lægge på senest en måned før fristen.

OBS! Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

Teatre, scenekunstgrupper, kunstnere, kompagnier eller andre som producerer professionel scenekunst og har en planlagt eller eventuelt færdig produktion, som er støttet af Statens Kunstfond eller Københavns Kommune og ønskes optaget i K:Selekt.

Hvem kan ikke søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark, herunder:

 • at optimere anvendelse af scenekapacitet og midler, som er tilgængelige for scenekunsten i Danmark ved at stille et spillested til rådighed for de frie og uafhængige grupper
 • at skabe rammer for gensidig inspiration, muligheder for synergi og genrediversitet på tværs af strukturerne i det danske scenekunstmiljø
 • at bidrage til et bredere udbud af scenekunst for flere publikummer og scenekunstaktører

Det sker ved, at Statens Kunstfond udvælger en række forestillinger til at producere og spille på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater som en del af K:Selekt, der er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater om anvendelse af scenekapacitet.

Udvalget prioriterer premierer og udvikling af nye produktioner, så scenekapaciteten udnyttes bedst muligt. Men færdige forestillinger eller genopsætninger kan også undtagelsesvist blive optaget.

Praktisk om K:Selekt

Det Kongelige Teater stiller 20 uger til rådighed for K:Selekt pr. sæson. Forestillinger, der udvælges til K:Selekt, får stillet Lille Scene i Skuespilhuset gratis til rådighed i en periode på i udgangspunktet fire uger (tre uger til produktion og en uges spilleperiode).

Din forestilling vil blive formidlet gennem Det Kongelige Teaters kalender. Derudover vil din egen markedsføring blive suppleret med formidling af din forestilling, som en del af K:Selekt-brandet og på tilhørende platforme.

Der stilles følgende til rådighed for de udvalgte kompagnier:

Hvis din forestilling bliver udvalgt skal du:

 • Indgå en kontrakt med Det Kongelige Teater om spilleperiode og vilkår
 • levere billetstatistik til Udviklingsplatformen for Scenekunst efter endt spilleperiode
 • evaluere med Udviklingsplatformen for Scenekunst efter endt spilleperiode
 • indgå i koordinering og samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst, som koordinerer og udmønter ordningen
 • dække den del af forpligtelserne, som de udvalgte kompagnier er ansvarlige for, såsom forhuspersonale, forsikring mm.

Hvis din forestilling bliver udvalgt, skal du selv stå for og afholde omkostninger til:

 • forhuspersonale, én person pr. spilleaften i den aftalte periode
 • forsikring
 • billetsalg
 • egen markedsføring

Spillearealet på Lille Scene er ca. 13 meter i bredden, 7 meter i dybden, og højde til underkant rig er maks. 6 meter (riggen kan sænkes).

Antal publikum på traditionel publikumsopbygning er 113.

Udviklingsplatformen rådgiver og koordinerer mellem de udvalgte kompagnier, Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond med henblik på at sikre den overordnede planlægning af kompagniernes benyttelse af kapaciteten på Det Kongelige Teater. I dette indgår fastlæggelse af spilledage og tider i samarbejde med Det Kongelige Teater og at bidrage til dialogen om kontraktindgåelse mellem kompagnierne og Det Kongelige Teater. Udviklingsplatformen for Scenekunst står desuden for etablering og vedligeholdelse af K:Selekt-brandet, og tilhørende platforme.

Din forestilling skal være støttet af Statens Kunstfond eller Københavns Kommune, for at den kan blive optaget i K:Selekt. Når du ansøger, skal finansieringen til din forestilling allerede være på plads, eller også skal du samtidig ansøge om produktionsmidler fra puljen ’Scenekunst for Børn, Unge og Voksne’.  

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Scenekunst vil i udvælgelsen af forestillinger til K:Selekt lægge vægt på:

 • at ansøger har en stærk kunstnerisk profil
 • at den pågældende forestilling understøtter formålet med ordningen, navnlig at bidrage til en genremæssig spredning og at fungere som et udstillingsvindue for den frie scenekunst
 • nye produktioners udvikling og premiere, så scenekapaciteten udnyttes bedst muligt
 • har mulighed for at have forestillingen klar og kan gennemføre denne til det aftalte tidspunkt
 • kan og vil opfylde de krav, der stilles i forbindelse med ordningen (se nederst)

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger Projektstøtteudvalget for Scenekunst vægt på at støtte scenekunst med:

 • mod og vilje til at gå nye veje i forhold til form, indhold eller formater
 • en tydelig kunstnerisk idé samt evnen til at realisere den
 • overvejelser om projektets væsentlighed eller samfundsmæssige relevans
 • aktiv forholden sig til publikums oplevelse af og relation med værket

Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og søger at sikre en spredning på genrer, kunstnerisk udtryk samt forestillingernes målgruppe, herunder også børn og unge.

Har ansøger inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af ansøgningen. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.
Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

I det elektroniske ansøgningsskema skal I:

 • indtaste en kort beskrivelse af den forestilling, I ansøger om at få udtaget til K:Selekt (Projektbeskrivelse skal også vedhæftes som bilag)
 • angive ønsket tidsspænd (antal dage/uger, i udgangspunktet tre uger til produktion og en uges spilleperiode)

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse af den konkrete forestilling, der ønskes udvalgt til K:Selekt, herunder plan for kommunikation og markedsføring (maks. 3 sider)
 • Foreløbig tech rider (bemærk, at du er forpligtet til at leve op til de tekniske specifikationer, som du kan læse under afsnittet ’Hvad er formålet med ordningen?’, som desuden er uddybet på Udviklingsplatformens hjemmeside)
 • Obligatorisk bilag om projektets finansiering, som du finder her, hvori du skal angive:
  • om forestillingens udvikling og afvikling allerede er fuldt finansieret
  • om en del af finansieringen udgøres af tilskud fra Statens Kunstfond (angiv journalnummer) og/eller Københavns Kommune
  • om du søger om tilskud fra puljen ’Scenekunst for Børn, Unge og Voksne’ til fristen 1. juni til forestillingens udvikling og afvikling
 • CV for de centrale kræfter i forbindelse med forestillingen (maks. 6 sider i alt)
 • Evt. billedmateriale (maks. 4 sider)

I skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle de obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det ovennævnte, vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvittering i tilskudsportalen, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Du kan ikke søge om tilskud i denne pulje, men udelukkende om optagelse i K:Selekt. Når du ansøger, skal finansieringen til din forestilling allerede være på plads, eller også skal du samtidig ansøge om produktionsmidler fra puljen ’Scenekunst for Børn, Unge og Voksne’.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning i tilskudsportalen senest 16 uger efter ansøgningsfristen.

I første omgang får du svar på, om din produktion er blevet shortlistet, og først når den praktiske koordinering er faldet på plads, er det endeligt afgjort, om din produktion kommer med i K:Selekt.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis din forestilling bliver udvalgt til K:Selekt

Udviklingsplatformen for Scenekunst koordinerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond, herunder tilrettelæggelse af tidsperioder, kontakt til Det Kongelige Teater mm.

Det betyder, at når udvalget har shortlistet forestillinger til K:Selekt, så tilrettelægger Udviklingsplatformen de nærmere tidsperioder, der kan tildeles den enkelte forestilling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvilke forestillinger, der shortlistes til at indgå i K:Selekt, men først når den praktiske koordinering er faldet på plads, er det endeligt afgjort, om en forestilling kommer med i K:Selekt.

Ansøg
Mere