Scenekunst: Projektleder til strategisk indsats på CINARS 2022

Frist: 15.11.2021, kl. 14:00

Projektleder til den danske deltagelse på scenekunstkonferencen CINARS i Montreal, Canada, i november 2022, herunder tilrettelæggelse og afvikling af et strategisk udviklingsforløb for udvalgte scenekunstaktører.

OBS.: Fristen er kl. 14:00 på ansøgningsdatoen.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter, som har relevant ekspertise og viden samt et stærkt internationalt scenekunstnetværk.   

HVEM KAN IKKE SØGE?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Udvalget ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med internationale miljøer ved at promovere danske aktører på scenekunstkonferencen CINARS i Montreal, Canada, i november 2022.

Udvalget søger en projektleder, som kan tilrettelægge og varetage den danske deltagelse på CINARS 2022 og udarbejde et strategisk udviklingsforløb med fokus på opbygning af internationalt netværk, der har til formål at forberede, skærpe og styrke de udvalgte danske scenekunstaktørers strategi inden deltagelse på konferencen.

Som projektleder skal du løse følgende konkrete opgaver:

 • Planlægning og afvikling af strategisk udviklingsforløb for de udvalgte scenekunstaktører frem mod CINARS 2022 med fokus på internationalt netværksarbejde. Forløbet skal omfatte:
 • 3-5 forberedende møder og workshops i Danmark
 • en række aktiviteter i forbindelse med CINARS, såsom besøg på venues i Montreal, møder med relevante personer, interessematches osv.
 • 1-2 møder og workshops efter CINARS med henblik på opfølgning og evaluering
 • Identificere og opsøge internationale og lokale produktionsmiljøer, der er relevante og interessante for de udvalgte danske scenekunstaktører
 • Koordinere og afvikle den nordiske stand ’Nordic Square’ i samarbejde med de nordiske partnere Dance Info Finland, Circus Info Finland, Swedish Arts Council og Performing Arts Hub Norway. Du vil i planlægningsfasen deltage i relevante møder med de nordiske partnere
 • Indgå i løbende kommunikation mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Projektstøtteudvalget for Scenekunst, de nordiske partnere, CINARS og de udvalgte scenekunstaktører angående planlægningen af den nordiske stand og det strategiske forløb
 • Så vidt muligt deltage ved et seminar for de udvalgte scenekunstaktører, som afvikles den 8.-11. marts 2022 i samarbejde med Udviklingsplatformen og CINARS

De konkrete opgaver skal løses med afsæt i udvalgets overordnede formål med tiltagene til promovering af dansk scenekunst i udlandet:

 • Eksponering og promovering af dansk scenekunst med et internationalt potentiale
 • Øge kendskabet til dansk scenekunst internationalt, bl.a. med henblik på fremtidige samarbejder og co-produktioner
 • Styrke international erfaring og udsyn for de danske scenekunstnere, producenter og managere
 • Etablering og videreudvikling af netværk mellem danske scenekunstnere, producenter og managere og internationale venues, samarbejdspartnere, institutioner og andre relevante aktører inden for det internationale scenekunstmiljø

Projektstøtteudvalget for scenekunst står for et open call til danske deltagere ved CINARS 2022, som du kan læse om her, samt udarbejdelsen af et samlet præsentationskatalog over de deltagende scenekunstaktører.

Du kan læse mere om Statens Kunstfonds indsats på CINARS her.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udarbejdet fokusområder om bl.a. genrediversitet og det internationale område.

I vurderingen lægges vægt på:

 • at du har omfattende og relevant viden og ekspertise inden for scenekunstområdet, både nationalt og internationalt
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende og forholder sig til de udfordringer, som scenekunsten står over for, herunder at du har gjort dig overvejelser om projektets bæredygtighed
 • at du har et stærkt internationalt netværk, som kan bringes i spil i organiseringen af dansk deltagelse på CINARS
 • at du demonstrerer et strategisk udsyn og kan etablere og videreudvikle netværker mellem danske scenekunstaktører og relevante aktører inden for internationale scenekunstmiljøer

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der blandt andet vægt på:

 • at du arbejder med længerevarende relationer, herunder også når der opbygges netværk
 • at du så vidt muligt overvejer, om indledende møder og research kan foretages online
 • at du prioriterer miljømæssigt bæredygtige transportformer 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive et kort resumé af projektbeskrivelsen

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af projektet (maks. 5 sider, vedhæftes som ét dokument), der indeholder:
 1. Klart beskrevet idé for den strategiske indsats
 2. Realisering – arbejdsmetode/proces/samarbejdspartnere og internationale netværker og samarbejdspartnere
 3. Udkast til en milepælsplan for planlægning, afvikling og evaluering af hele indsatsen og det strategiske forløb
 4. Formidlingsstrategi
 5. En refleksion over, hvordan videndeling, dokumentation og evaluering af den danske indsats på CINARS og det strategiske forløb skal finde sted
 6. Hvad din konkrete målsætning er. Det kan for eksempel omfatte udvikling af nye samarbejder, øget eksponering af dansk scenekunst internationalt med videre. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning
 • Budget – hent den obligatoriske budgetskabelon her. I budgettet skal du skrive beløb i danske kroner. Tjek, at der ikke er tomme sider, når du eksporterer filen som PDF.
 • CV for den/de ansvarlige, som skal varetage projektledelsen (maks. 1 side pr. person)
 • En kort beskrivelse af samarbejdspartnere og netværk

Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning inden fristen
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har afsat op til DKK 220.000 til en projektleder til den strategiske indsats på CINARS 2022. Dit budget skal omfatte alle relevante udgifter, herunder eget honorar, udgifter til egne rejser, ophold og diæter, telefon med mere.

Kontraktgrundlaget bliver udarbejdet efterfølgende.   

 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere