Scenekunst: Koordinator til KSelekt sæson 2024/2025 til 2027/2028

Frist: 21.03.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Open call til rollen som koordinator af forestillingsrækken KSelekt, som er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS.: Fristen er kl. 14:00 på ansøgningsdatoen.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

Producenter eller andre lignende aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter, og som har erfaring med koordinering af større projekter.

HVEM KAN IKKE SØGE?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Er du berettiget til at søge?

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at finde en producent eller lignende aktør, der kan være koordinator af KSelekts forestillingsrække på Det Kongelige Teaters Lille scene i Skuespilhuset i sæsonerne 2024/25, 2025/26, 2026/27 og 2027/28. Koordineringen af forestillingerne til 2024/25 påbegyndes i august 2023. 

Om KSelekt:

KSelekt er en forestillingsrække skabt i samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater, der siden 2020 har givet teaterkompagnier og kunstnere fra det frie scenekunstmiljø mulighed for at udvikle og spille forestillinger på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater.

Det Kongelige Teater stiller Lille Scene til rådighed 20 uger om året, og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst står for Open calls og kuratering af fem forestillinger årligt. Koordinatoren står for den praktiske planlægning i den forbindelse.

Formålet med KSelekt er at:

 • optimere anvendelse af scenekapacitet og midler, som er tilgængelige for scenekunsten i Danmark ved at stille et spillested til rådighed for de frie og uafhængige grupper
 • skabe rammer for gensidig inspiration, muligheder for synergi og genrediversitet på tværs af strukturerne i det danske scenekunstmiljø
 • bidrage til et bredere udbud af scenekunst for flere publikummer og scenekunstaktører

Som koordinator skal du:

Som koordinator skal du stå for al koordinering og rådgivning mellem de udvalgte kompagnier, Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond med henblik på at sikre den overordnede planlægning af kompagniernes benyttelse af kapaciteten på Det Kongelige Teater. 

Det indebærer følgende konkrete opgaver:

 • Tilrettelæggelse af de udvalgte kompagniers prøve- og spilleperiode på Det Kongelige Teater og dialog med Det Kongelige Teater og kompagnierne herom
 • Koordinering og sikring af, at der udarbejdes individuelle kontrakter mellem det enkelte besøgende kompagni og Det Kongelige Teater
 • Koordinere teknikpakke, viceværtfunktion og forhus mellem kompagnierne og Det Kongelige Teater
 • Indhente billetstatistik og evaluere med de udvalgte kompagnier efter endt spilleperiode
 • Indgå i konstruktiv løsning af eventuelle konflikter mellem de besøgende kompagnier og Det Kongelige Teater
 • Koordinering og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen angående Projektstøtteudvalget for Scenekunsts udvælgelse af forestillinger med mere

Kommunikation og markedsføring:

 • Vedligeholdelse og udvikling af KSelekt-brandet og de tilhørende digitale platforme
 • Løbende markedsføre og brande KSelekt, herunder de forestillinger, der udvælges til at indgå i ordningen, eksempelvis ved tryksager med mere
 • Støtte de individuelle kunstnere og grupper med målrettet strategisk kommunikationsarbejde, der er tilpasset det enkelte projekts behov og vilkår, samt realisering heraf
 • Tilrettelæggelse af og koordinering med Det Kongelige Teater om omtale af kompagnierne på Det Kongelige Teaters hjemmeside/kalender/nyhedsbrev
 • Koordinering af sæsonlanceringer med Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægger udvalget vægt på:

 • at du har omfattende og relevant viden og ekspertise inden for scenekunstområdet
 • at du har erfaring med koordinering og administration af større projekter og kan varetage og udføre opgaven selvstændigt
 • at du kan samarbejde bredt med mange forskellige interessenter, herunder Det Kongelige Teater, Statens Kunstfond og aktører fra det frie scenekunstmiljø
 • at du har erfaring med kommunikation, markedsføring og branding, og at du har skarpe formidlingsevner

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

Følgende oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • et kort resumé af din motiverede ansøgning (maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
 • relevante links

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En redegørelse for din motivation for at koordinere KSelekt, herunder en argumentation for, hvorfor du har de relevante kompetencer (maks. 2 sider)
 • Budget – hent den obligatoriske budgetskabelon her. I budgettet skal du skrive beløb i danske kroner. Tjek, at der ikke er tomme sider, når du eksporterer filen som PDF.
 • CV for den/de ansvarlige, som skal varetage projektledelsen (maks. 1 side)

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle de obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det ovennævnte, vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvittering i tilskudsportalen, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har afsat op til 530.000 kr. til administrationen af KSelekt pr. sæson i en fireårig periode. Heraf vil godt 150.000 kr. gå til vicevært på Det Kongelige Teater og forsikring.

Dit budget skal således ikke overstige 380.000 kr. pr. sæson og skal dække løn til koordinator, evt. ekstern assistance, kommunikation/promovering/tryksager, overhead og administration med videre.

Kontraktgrundlaget bliver udarbejdet efterfølgende.

Som koordinator skal du selv stå for økonomistyringen, hvilket også indebærer at du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter hver sæson.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere