Open Call: Edinburgh Festival Fringe 2022

Frist: 20.08.2021, kl. 23:59

Open call til scenekunstaktører om deltagelse i Edinburgh Festival Fringe 2022 og i et forberedende konsulentforløb.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, § 18, stk. 1. 

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med internationale scenekunstmiljøer ved at promovere dansk scenekunst på Edinburgh Festival Fringe i Skotland i august 2022.

Det er muligt at ansøge om en af nedenstående to former for tilskud:

1: Signaturforestillinger

Scenekunstkompagnier kan ansøge om at blive udvalgt som en af de danske signaturforestillinger i satsningen #DANISH på Fringe 2022. Kompagnierne modtager foruden tilskud til opsætning af forestillingen på Fringe konsulentbistand fra producentfirmaet Wildtopia, som er ekstern operatør for Statens Kunstfond. Dette inkluderer:

 • Rådgivning og vejledning i forhold til forberedelse af deltagelse på festivalen
 • Tre udviklingsworkshops i DK henholdsvis i oktober/november 2021 med fokus på forhandling med venues, i januar/februar 2022 med fokus på bæredygtighed i det internationale arbejde og i marts/april 2022 med fokus på PR og produktion af run 

 • Styrket synlighed i forbindelse med deltagelsen, bl.a. i kraft af en fælles dansk og fælles nordisk tilstedeværelse og promovering.
 • PR-assistance i forbindelse med kommunikation med/invitation til internationale programmers samt presse på de individuelle show i koordination med andre danske forestillinger.

2: Rejsetilskud til deltagelse på festivalen

Kunstnere/producenter kan søge om rejsetilskud til Fringe 2022 med henblik på:

 • promovering samt udvikling og vedligehold af netværk
 • deltagelse i introduktionsdag med deltagende kunstnere/kompagnier fra de nordiske lande
 • mulighed for at indgå i de samlende danske og nordiske begivenheder under festivalen
 • mulighed for at indgå i den samlede danske brochure, der produceres i forbindelse med det danske fokus på festivalen

Der kan til dette formål ansøges om tilskud til:

 • Rejse og ophold i Edinburgh i forbindelse med deltagelse i Edingburgh Festival Fringe
 • Deltagelse i en introduktionsdag sammen med andre nordiske kunstnere/producenter
 • Deltagelse i diverse netværksaktiviteter/promoveringsaktiviteter

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Fringe vil blive inviteret til at deltage i danske og nordiske fællesaktiviteter under Fringe. Fristen for tilmelding hertil er d. 30 juni 2022, og link til tilmelding vil være at finde her senerehen.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på Fringe 2022 blive udarbejdet et samlet præsentationsmateriale over de deltagende scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udarbejdet fokusområder om bl.a. genrediversitet og det internationale område.

I vurderingen lægges vægt på:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • Ansøgninger, hvori scenekunstaktøren argumenterer for et relevant strategisk sigte med sin deltagelse på Fringe, herunder vurdering af et afsætningspotentiale
 • Ansøgninger fra scenekunstaktører med adgang til et organisatorisk apparat i forhold til at imødekomme udenlandsk efterspørgsel og dialog
 • Ansøgninger fra scenekunstaktører med lyst, mod samt organisatorisk opbakning til at indgå i internationale samarbejder
 • Ansøgninger, hvori der tydeligt redegøres for, hvordan deltagelse på FRINGE og evt. i det særlige konsulentforløb kan/skal bruges i ansøgers videre internationale arbejde
 • Ansøgninger, som klart demonstrerer et internationalt udviklingspotentiale, og hvor deltagelse ved FRINGE indgår som et centralt element i et strategisk sigte.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der bl.a. vægt på, at transport, rejser og fragt optimeres ved fx:

 • at gæstespil/turnéaktiviteter rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/master classes, research)
 • at turnéaktiviteter udfoldes regionalt med flere sammenhængende engagementer i samme region og periode
 • at der tænkes i og arbejdes med længerevarende aktiviteter, herunder også når der opbygges netværk
 • at der så vidt muligt overvejes om indledende møder og research kan foretages online
 • at miljømæssigt bæredygtige transportformer prioriteres
 • at fragt af scenografi ol. optimeres, bl.a. ved valg af transportform og materialer

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden - vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som pdf. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse
 • Links til relevant information om fx. festival, residency, samarbejdspartnere, anmeldelser/omtaler mm. Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan efter sende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle de obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det ovennævnte, vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i forhold til den enkelte ansøgers oplysninger om antal deltagere, rejseudgifter osv.

Udbetaling

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater
 • Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18. 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om kravene til afrapportering her. 

 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere