Konkurrence: Ny smykkekunst til Statens Kunstfonds smykkesamling

Frist: 01.08.2023, kl. 14:00

Konkurrence om nye smykker til Statens Kunstfonds smykkesamling.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsfristen er 1. august 2023, kl. 14:00.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Konkurrencen er for alle talenter, som vil byde ind med deres bedste ideer til nye smykker til Statens Kunstfonds smykkesamling
 • Du skal have en tilknytning til Danmark, dvs. enten være bosiddende i Danmark, være født i Danmark eller have en tilknytning til den danske kunstscene
 • Personer over 18 år
 • Studerende

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond udskriver en konkurrence for alle talenter som vil lave nye smykker til Statens Kunstfonds smykkesamling – i alt tre vindende smykker.

Danmark er fuld af kunstnerisk talent på tværs af alder, køn, baggrund og uddannelse. Derfor inviterer Kunstfonden alle disse talenter til at byde ind med nye smykker til Statens Kunstfonds smykkesamling.

Smykkekonkurrencen er åben for alle, og det kræver ikke en særlig uddannelse eller baggrund inden for smykkekunst at deltage. Det er muligt at gå flere sammen om et bidrag til konkurrencen. Det åbner op for, at talenter med en god ide kan samarbejde med dygtige formgivere om at realisere et smykke. Som studerende kan du også deltage, så længe du er fyldt 18 år.

Statens Kunstfonds smykkesamling består af flere end 300 smykker, som kan lånes gratis af alle, som har en aktiv rolle i en offentlig begivenhed. Derfor ønsker Kunstfonden, at smykkesamlingen også repræsenterer en mere mangfoldig gruppe af talenter – og i fremtiden også får flere forskellige nye lånere. Det er håbet, at konkurrencen kan være med til at åbne op for den bevægelse.

Praktisk information om konkurrencen

Konkurrencen foregår i to runder. Først udvælger juryen seks finalister blandt alle de indsendte ansøgninger. De seks finalister modtager 20.000 kr. pr. bidrag til at udvikle en skitse af det færdige smykkedesign inden for fire uger.

Herefter mødes juryen igen og bedømmer de seks færdige skitser. Blandt disse udvælges tre vindere som modtager 75.000 kr. pr. vindende bidrag, hvilket dækker honorar, produktion og køb af smykket til smykkesamlingen. Smykket skal realiseres i løbet af seks uger.

Konkurrencen afsluttes når de færdigproducerede, vindende smykker optages i Statens Kunstfonds smykkesamling i slutningen af året.

Du skal være opmærksom på, at de seks skitser vil blive offentliggjort og kommunikeret af Kunstfonden i forbindelse med konkurrencen, og at du, hvis du er blandt de seks finalister, skal stille dig til rådighed for, at vi inviterer dig til interviews eller anden kommunikation, som sætter fokus på dig og konkurrencen.

Digitalt infomøde den 16. maj med information om smykkekonkurrencen

Vil du høre mere om konkurrencen og hvordan du ansøger, kan du deltage i et digitalt infomøde om smykkekonkurrencen tirsdag den 16. maj 2023 kl. 13.00. Læs mere her

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning skal beskrive din idé til et nyt smykke som skal: 

 • være skabt med en refleksion over materialebrug
 • være skabt med en refleksion over, hvordan det bruges: For det første, at smykket skal kunne bæres på kroppen og tåle brug. Og for det andet, at det skal indgå i smykkesamlingen, hvis smykker kan lånes og bruges af mange forskellige mennesker
 • være nyproduceret og bygge på en original idé, dvs. at det ikke tidligere har indgået i andre konkurrencer, udstillinger, uddannelsesopgaver eller på anden måde er blevet bedømt eller skabt til en offentlig sammenhæng
 • være realiserbart

Dit bidrag kan bestå af ét smykke eller være en smykkeserie.

Juryen vurderer alle indkomne bidrag efter disse kriterier og en vurdering af kunstnerisk kvalitet og talent, som er det overordnede kriterium, som Statens Kunstfond efter loven skal tildele tilskud efter.

Juryen består af medlemmer fra Statens Kunstfonds udvalg for Kunsthåndværk og Design samt tre eksterne kunstneriske kapaciteter. Læs mere om juryen under 'Hvem vurderer din ansøgning'.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende dit ansøgning til konkurrencen via vores tilskudsportal, som du finder her på siden.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Første runde

Til første runde skal du indsende følgende bilag:

 • Ansøgningstekst, max 1 A4 side a 2400 anslag inkl. mellemrum (filformat: PDF eller Word)

Din ansøgningstekst skal:

 • beskrive ideen til smykket
 • fortælle om processen, hvordan og med hvilke materialer ideen skal realiseres
 • beskrive, hvordan smykket bruges
 • Visuelt materiale, max 3-5 billeder (filformat: PDF eller Word)

Det kan være illustrationer, skitser, fotos af rumlige modeller, materialebearbejdninger eller et andet visuelt format, dog ikke video. Du skal IKKE indsende billeder af tidligere værker, billeder af noget andre har skabt eller referencebilleder og mood boards.

Blandt alle de indsendte ansøgninger vil juryen finde seks finalister som går videre til anden runde.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag. Når du redigerer en ansøgning skal du vedhæfte bilagene igen
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af juryen
 • at din ansøgning skal indeholde de obligatoriske bilag for at blive behandlet af juryen. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du benytter

Anden runde

Er du blandt de seks finalister, vil du modtage 20.000 kr. pr. finalist-bidrag til det videre skitsearbejde, som skal færdiggøres i løbet af fire uger. Når de fire uger er gået, skal du indlevere din færdige skitse i følgende form:

 • Tekst, som viser udviklingen af ideen og smykket (max en 1/2 A4 side a 1200 tegn inkl. mellemrum)
 • En fysisk skitse (3D), det kan være af hele smykket, dele af smykket, processen, materialet, skala eller andet relevant materiale som beskriver ideen bedst muligt
 • Visuelt materiale som knytter sig til udviklingen af ideen og smykket (1-3 billeder)

Information om tidsfrist for indlevering af din skitse til Kunstfonden vil fremgå af dit svarbrev, hvis du er udvalgt til at gå videre i konkurrencen som finalist.

Vindere

Af de seks finalister udvælger juryen tre vindere, der offentliggøres under festlige omstændigheder på Designmuseum Danmark i København. De tre vindere modtager 75.000 kr. pr. vindende bidrag til at dække honorar, produktion og køb af smykket til smykkesamlingen.

Vinderne får seks uger til at realisere smykkerne. Du vil modtage information om tidsfrist for indlevering af dit smykke til Kunstfonden. Du vil desuden modtage et købsbrev for smykket med information om, hvordan du skal fakturere Statens Kunstfond de 75.000 kr.

Konkurrencen afsluttes når de færdigproducerede, vindende smykker optages i Statens Kunstfonds smykkesamling i slutningen af året.

Økonomi

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale det. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud bliver tilskuddet udbetalt samlet så hurtigt som muligt herefter.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte tilskud. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Første runde

Alle ansøgere får svar når juryen har vurderet alle ansøgninger, torsdag den 17. august. De seks finalister vil få besked om at de er gået videre til anden runde.

Anden runde

De tre vindere annonceres fredag den 29. september på Designmuseum Danmark.

Når der er truffet afgørelse, bliver vinderne offentliggjort på kunst.dk. Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Første runde

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version, så længe det er inden ansøgningsfristen. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende og igen vedhæfte samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Anden runde

Kunstfonden sender dig en kvittering, når vi har modtaget det materiale, du har indleveret fysisk eller indsendt.

Det er dit ansvar, at det komplette materiale indleveres inden for tidsfristen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Alle ansøgninger vurderes af en jury som består af medlemmer fra Statens Kunstfonds to udvalg for Kunsthåndværk og Design samt tre eksterne jurymedlemmer:

 • Anne Damgaard, Udvalgsleder for Kunstfondens Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design og beklædningsdesigner
 • Anni Nørskov Mørch, Udvalgsleder for Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design og kurator og skribent
 • Jannic Soriano, guldsmed
 • Love Jönsson, museumschef for Rian Designmuseum
 • Nicolai Appel, medlem af Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design og guldsmed
 • Sandra Yi Sencindiver, kunstnerisk leder af danskdansk, instruktør og skuespiller
 • Øivind Slaatto, medlem af Kunstfondens Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design og produktdesigner
Ansøg
Mere