Tilskudsportalen

Vi er ved at indfase en ny portalløsning for vores ansøgere. Tilskudsportalen kræver, at du logger på med NemID eller medarbejdersignatur, hvis du søger på vegne af en virksomhed, institution eller lignende. 

Kun få udvalgte puljer vil til at begynde med skulle søges via portalen. Det vil fremgå af den enkelte pulje, hvis den skal søges via portalen.

NemID eller medarbejdersignatur

Som med så mange andre portalløsninger vil du fremover skulle bruge login med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution, forening eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur, som er knyttet til den virksomhed el.lign. du søger for.

Læs mere på medarbejdersignatur.dk

Direkte kommunikation med os i Tilskudsportalen

Med Tilskudsportalen vil du fremover kunne få overblik over dine ansøgninger og tilskud, som du har oprettet i portalen. Fremadrettet er det via Tilskudsportalen, du vil skulle oprette dine ansøgninger, og ansøgningsprocessen vil blive mere fleksibel, da du for eksempel har mulighed for at rette i dine ansøgninger frem til ansøgningsfristen. Det er også i Tilskudsportalen, du vil få svar på ansøgninger og kan skrive til os med spørgsmål, og her fra du vil skulle afrapportere på tilskud bevilget via Tilskudsportalen. 

Søg i god tid

Du skal med den nye Tilskudsportal være særligt opmærksom på, om du har brug for at bestille medarbejdersignatur – det kan tage fra få dage til flere uger. Er du ikke berettiget til et NemID, skal du bestille login til Tilskudsportalen hos os. Hvis det er tilfældet, kan det reelt tage flere dage, før du kan få adgang til at søge relevante puljer.

Er du udenlandsk ansøger?

Mere