Tilskudsportalen

Fra 1. oktober 2021 indfaser vi en ny portalløsning for vores ansøgere. Tilskudsportalen kræver, at du logger på med NemID eller lignende. Kun få udvalgte puljer vil til at begynde med skulle søges via portalen, mens du fra årsskiftet vil skulle søge alle vores puljer via Tilskudsportalen.

Samlet overblik, større fleksibilitet og direkte kommunikation med os

Med Tilskudsportalen vil du fremover kunne få overblik over dine ansøgninger og tilskud, som du har oprettet i portalen. Fremadrettet er det via Tilskudsportalen, du vil skulle oprette dine ansøgninger, og ansøgningsprocessen vil blive mere fleksibel, da du for eksempel har mulighed for at rette i dine ansøgninger frem til ansøgningsfristen. Det er også i Tilskudsportalen, du vil få svar på ansøgninger og kan skrive til os med spørgsmål, og her fra du vil skulle afrapportere på tilskud bevilget via Tilskudsportalen. 

Krav om login med NemID mv.

Som med så mange andre portalløsninger vil du fremover skulle bruge login med NemID, medarbejdersignatur eller lignende, når du logger på Tilskudsportalen.

Søg i god tid inden ansøgningsfristen

Du skal med den nye Tilskudsportal være særligt opmærksom på, om du har brug for at bestille medarbejdersignatur – det kan tage fra få dage til flere uger. Er du ikke berettiget til et NemId, skal du bestille login til Tilskudsportalen hos os. Hvis det er tilfældet, kan det reelt tage flere dage, før du kan få adgang til at søge relevante puljer.

Læs mere på medarbejdersignatur.dk

Har du spørgsmål?

Skriv til tilskudsportal@slks.dk, hvis du har spørgsmål om ansøgning via Tilskudsportal. 

Mere