Tilskudsportalen

- til ansøgning og kommunikation med os om dine tilskud.

Vi er ved at indfase en ny tilskudsportal for ansøgere af puljer i Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond. Du vil møde Tilskudsportalen når du ansøger vores puljer.

Login med NemID

Tilskudsportalen kræver, at du logger på med NemID eller MitID som privatperson eller med medarbejdersignatur knyttet til den virksomhed, institution, foreningen eller lignende, som du søger på vegne af. 

Læs mere om login på slks.dk

I portalen skal du:

  • Oprette og indsende din ansøgning
  • Modtage tilsagn/afslag
  • Kontakte os vedr. din ansøgning
  • Afrapportere for dit tilskud

Rediger din ansøgning i portalen

Har du oprettet en ansøgning og vil redigere den eller vil du kommunikere med os om din ansøgning. 

Hjælp til portalen:

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse om:

 

Mere