Tilskudsportalen

Vi er ved at indfase en ny portalløsning for vores ansøgere. Tilskudsportalen kræver, at du logger på med NemID eller medarbejdersignatur, hvis du søger på vegne af en virksomhed, institution eller lignende. Kun få udvalgte puljer vil til at begynde med skulle søges via portalen, mens du fra årsskiftet vil skulle søge alle vores puljer via Tilskudsportalen.

NemID eller medarbejdersignatur

Som med så mange andre portalløsninger vil du fremover skulle bruge login med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution, forening eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Læs mere på medarbejdersignatur.dk

Direkte kommunikation med os i Tilskudsportalen

Med Tilskudsportalen vil du fremover kunne få overblik over dine ansøgninger og tilskud, som du har oprettet i portalen. Fremadrettet er det via Tilskudsportalen, du vil skulle oprette dine ansøgninger, og ansøgningsprocessen vil blive mere fleksibel, da du for eksempel har mulighed for at rette i dine ansøgninger frem til ansøgningsfristen. Det er også i Tilskudsportalen, du vil få svar på ansøgninger og kan skrive til os med spørgsmål, og her fra du vil skulle afrapportere på tilskud bevilget via Tilskudsportalen. 

Søg i god tid

Du skal med den nye Tilskudsportal være særligt opmærksom på, om du har brug for at bestille medarbejdersignatur – det kan tage fra få dage til flere uger. Er du ikke berettiget til et NemID, skal du bestille login til Tilskudsportalen hos os. Hvis det er tilfældet, kan det reelt tage flere dage, før du kan få adgang til at søge relevante puljer.

Er du udenlandsk ansøger?

Har du spørgsmål?

Skriv til tilskudsportal@slks.dk, hvis du har spørgsmål om ansøgning via Tilskudsportalen. 

 

Spørgsmål og svar om login:

Jeg søger som privatperson - hvordan logger jeg på?

Søger du en af vores puljer i Tilskudsportalen som privatperson, så skal du logge på med dit personlige NemID.

Læs mere om NemID

Jeg søger på vegne af en dansk virksomhed, institution eller lign. – hvordan logger jeg på?

Når du søger på vegne af en dansk virksomhed, institution, forening eller lignende, så skal du logge på med en medarbejdersignatur. Hvis du ikke allerede har en medarbejdersignatur, skal den bestilles – se mere på www.medarbejdersignatur.dk.

Vær opmærksom på, at processen kan tage fra få dage til flere uger, så vær i god tid, så du sikre dig, at I kan søge inden ansøgningsfristen.

Du kan også finde information om NemID-relaterede spørgsmål på www.nemid.nu 
 

Hvordan får jeg en medarbejdersignatur?

Kan jeg logge på med mit personlige NemID for mit firma?

Ja i nogle tilfælde er det muligt. Når det er muligt, vil du når du logger på få valget mellem at logge på som virksomhed eller privatperson. Her er det vigtigt, at du så vælger at logge på som virksomhed.

Du kan finde svar på NemID-relaterede spørgsmål på www.nemid.nu 
 

Jeg er fraflyttet Danmark og fritaget for at bruge NemID - hvordan logger jeg på?

Er du fraflyttet Danmark og fritaget for at bruge NemID, så kan du bestille et login til Tilskudsportalen via vores digitale bestillingsblanket. Den kan også benyttes af udenlandske ansøgere.

Det gør du på vores engelske del af hjemmesiden

Husk at bestille login i god tid, så du sikrer dig, at du kan søge inden ansøgningsfristen.

Jeg er udenlandsk ansøger og søger fra udlandet – hvordan logger jeg på Tilskudsportalen?

Som udenlandsk ansøger, der søger fra udlandet, skal du bestille et login til Tilskudsportalen ved udfylde en digital bestillingsblanket.

Gå til bestilling af et login til Tilskudsportalen

Vi svarer hurtigst muligt, men har vi meget travlt, så kan der gå op til 3 arbejdsdage. Så vær i god tid, så du sikrer dig, at du kan søge inden ansøgningsfristen.

Mere