Afrapportering vedr. pulje 3

 – dokumentation for anvendelse af formidlingstilskud i sæson 2018/2019

Kontakt:

Trine Funder Egede
33 74 45 87
tfe@slks.dk 

Frist:

1. december 2019 kl. 23.59.

Turnéarrangører, der modtager tilskud efter formidlingsordningen pulje 3, skal efter sæsonens afslutning dokumentere at have opført det antal tilskudsberettigede forestillinger, der er givet tilskud til. Endvidere skal det dokumenteres, at tilskuddet primært er anvendt til at nedbringe billetpriser og delvist er anvendt til markedsføring og administration. Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan Slots-og Kulturstyrelsen kræve en forholdsmæssig del af tilskuddet tilbagebetalt. Afrapporteringen skal ske på et elektronisk skema (se link nedenfor). 

Afrapporteringsskemaet udfyldes som led i den almindelige udarbejdelse af regnskabet, og vedlægges en særlig Erklæring/Revisionserklæring, der godtgør, at oplysninger om afholdte opførelser, udmøntede billetrabatter og midler anvendt til administration og markedsføring er i overensstemmelse med det reviderede regnskab.

Hvad skal afrapporteringen indeholde?

Du skal anvende det elektroniske afrapporteringsskema og vedhæfte en underskrevet Erklæring/Revisionserklæring. Dette bilag downloades via nedenstående link og udfyldes, inden det vedhæftes i pdf-format til det elektroniske skema.

For hver forestilling skal oplyses producent, titel, indkøbspris (uden moms), antal opførelser og antal solgte billetter med og uden rabat samt antal fribilletter. Aflyste forestillinger og erstatningsforestillinger skal ligeledes oplyses.

Du skal også oplyse det samlede beløb anvendt til rabatter til børn og unge under 25 år, det samlede beløb anvendt til øvrige rabatordninger og oplyse hvor stor en del af tilskuddet (i kr.), der er anvendt til markedsføring og administration. Af statistiske hensyn skal vi endeligt bede dig oplyse antal af billetter formidlet i alt.

Du skal have disse oplysninger parat, inden du går i gang med at udfylde skemaet. Du kan på forhånd orientere dig i skemaets indhold ved at benytte menuen for oven i skemaet.

Erklæring/Revisorerklæring vedr. sæson 2018/19 (Word)

Det elektroniske afrapporteringsskema findes her

Se afrapporteringsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Frist for indsendelse af afrapportering for sæson 2018/2019

1. december 2019 kl. 23.59.

Mere