Per Kirkeby i sit atelier på Læsø. Foto: Ukendt. Asger Jorn foran sit hus og værksted, Bangsbohave, 1969. Foto: Bernth Christensen. I 1990 stod det arkitekttegnede atelier på ca. 200 m2 klar til brug som en selvstændig bygning til Haabet. Foto: Camilla Berner. Kirkebys atelier rummer de store formater. Foto: Mari Anne Duus.

Få del i Jorn og Kirkeby magien

Et nyt Artist in Residence forløb på Læsø giver udvalgte kunstnere mulighed for at arbejde i Asger Jorns atelier og mærke inspirationens omfavnelse gennem de store ovenlysvinduer og brede hvide vægge, der karakteriserer Per Kirkebys værksted.

29. september 2021

De er nogle af Danmarks største billedkunstnere. Asger Jorn og Per Kirkeby. Ud over begge at have stor kunstnerisk betydning både i Danmark og internationalt, har de også begge levet og dyrket kunsten på Læsø. Deres huse og atelierer, Haabet og Bangsbohave, skal snart være hjem for danske og internationale kunstnere, som gennem et Artist in Residence-forløb får mulighed for at skabe, leve og boltre sig på selvsamme arealer som Jorn og Kirkeby.

Nogle kunstnere har allerede prøvet faciliteterne af. Direkte under himlen og lige over havets overflade ligger Kirkebys Haabet. Her tilbragte designer og kunstner Rune Fjord i sommeren 2020 et par uger som en del af et pilotprojekt, før Artist in Residence-forløbet for alvor går i luften. For ham var det bestemt ikke uden betydning at arbejde i Per Kirkebys atelier.

”At arbejde samme sted, som Per Kirkeby har gjort det, fylder mig med glæde og respekt, og det vil være skønt at se, hvordan nye kunstneriske fællesskaber kan vokse og være en del af livet på Læsø for både lokale og tilrejsende,” siger han.

Der bliver rig mulighed for at danne kunstneriske fællesskaber. Det sørger forløbet for. Her skal tre internationale og danske kunstnere – både professionelle og dimittender – dele hus og atelier. Og det kan de godt glæde sig til, mener Rune Fjord:

”Atelieret er dimensioneret så smukt med direkte kontakt til lyset, himlen og omgivelserne, at man kan tænke og arbejde højt og frit med plads nok til at sætte perspektiv på kunsten og tilværelsen i sig selv. At træde ind i atelieret føles som at komme hjem til sig selv som kunstner. Tingene ligger lige for. Det er bare at gå i gang.”

I slutningen af 1970’erne besøgte Per Kirkeby Læsø, og i 1979 købte han boligen Haabet. Boligen var sted for intensivt arbejde gennem knapt tre årtier under Kirkebys ophold på Læsø.

megainspirerende

Kunstfaglig konsulent og projektleder for Læsø Artist in Residence mag.art. Majbritt Løland håber, at programmet kan skabe rum for ro, fordybelse, inspiration, kunstnerisk produktion og fællesskab i mødet med naturen og kulturen på Læsø. Programmerne understøtter samtidig en gensidig udveksling af erfaring kunstnerne og kunstscenerne i mellem, da danske og internationale kunstnere opholder sig på Læsø i samme periode.

De to boliger tiltrækker ellers mange turister i ferieperioderne og kunne eksempelvis også fungere som museum. Men ifølge Majbritt Løland ligger der i boligernes DNA trangen til at skabe, og derfor skal de også bruges til netop det:

”Vi står med de her fantastiske kunstnerboliger, som qua deres historie og tidligere funktion, vil kunne skabe unikke og meget inspirerende rammer for danske og internationale kunstnergenerationer, hele året rundt. En kunstnerboligs formål er at danne rammen for den kunstneriske proces, og selvfølgelig rummer de en særlig historik, men det giver så god mening, at de igen skal bruges til deres oprindelige formål, nemlig at skabe kunst,” siger hun.

De to huse og atelierer bliver dog ikke isolerede kunstnerkolonier, da Artist in Residence-programmet vil få betydning for resten af øen. Projektet tilgodeser kunstnerne i forhold til produktionsfaciliteter, men da det er tiltænkt at være et helårligt projekt med løbende arrangementskalender, der eksempelvis skal byde på open studio og artist talks, vil det komme hele øen til gode. Desuden er det håbet, at kunstnerne vil gøre brug af lokale håndværkere og leverandører i værkproduktionen.

storhed og stilhed

En anden billedkunstner, der har deltaget i Læsø Artist in Residence pilotprojekt, er Ellen Hyllemose. For hende gav Læsø helt ny inspiration.

”Forskellige landskaber ændrer og former min streg, tankerækker og associationer. En gåtur er en evigt gældende metode til at reflektere, blive inspireret og bearbejde tanker og ideer. Hvilket andet sted end Læsø har disse muligheder med særegen natur og det fantastiske værksted? Med Per Kirkeby som ophav giver det opholdet et vingesus. Man fornemmer storhed med stilhed. Man fornemmer ihærdighed, dedikation og succes,” siger hun.

Det er dog ikke kun Per Kirkeby og Asger Jorn, som har fordybet sig i kunstnerisk arbejde og naturen på øen. Også for 200 år siden tiltrak øen kunstnere, hvor guldaldermaleren Martinus Rørby og senere P.C.Skovgaard besøgte øen. Senere kom også Michael Ancher, Viggo Johansen og Laurits Tuxen.

Majbritt Løland ønsker, at man kan udvikle den kunstneriske interesse for Læsø ved at stille Haabet og Bansgbohave til rådighed – og mon ikke de to historiske atelierer nok skal tiltrække kunstnere fra nær og fjern, når de første forløb begynder i 2022.

I 1964 købte Asger Jorn gården Bangsbohave på Læsø og indrettede den sidenhen til både beboelse og atelier. Gården blev Jorns danske base de sidste år af hans liv frem til hans død i 1973. Foto: Oliver Neumann.

Om Læsø Artist in Residence

  • Artist in Residence-programmet er for billedkunstnere.
  • Professionelle internationale og danske kunstnere udvælges af en kunstfaglig jury bestående af professionelle kunstfagligheder fra anerkendte kunst-og kulturinstitutioner i Danmark og i udlandet.
  • Krav til ansøgerne er minimum én soloudstilling/biennale/offentlig udsmykning og referencer fra to professionelle kunstfaglige aktører.
  • Opholdenes varighed er af en til to måneder for danske kunstnere og af tre måneders varighed for internationale kunstnere.
  • Nordiske dimittender udpeges til fælles ophold af nordiske akademier i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.
  • Fælles for alle kunstnere er, at de modtages af en lokal interesse- og vidensgruppe i samarbejde m. Læsø Museum. De vil desuden få del i skræddersyede besøgsprogrammer på den danske kunstscene. Derudover vil hver af kunstneropholdene afsluttes med et offentligt arrangement på Læsø.
  • Ansøgning til Artist in Residence forventes at åbne i begyndelsen af 2022, og de første ophold forventes at finde sted i foråret 2022.
  • Læsø Artist in Residence er støttet af Statens Kunstfond.

 

Mere