På den nye SUNDskole på Lolland vil en svampelabyrint af Studio ThinkingHand afsløre en verden af mikrober, der lever lige under vores fødder. Visualisering: Vilde Livsdatter

en labyrint af lysende svampe

Et almægtigt underjordisk svamperige rejser sig snart og bliver synligt i jordens overflade i en skolegård på Lolland. Værket af Studio ThinkingHand bliver til sammen med elever, lærere og jord fra lokalområdet.

22. februar 2022

De myldrer, lever, sammenvæver og spreder sig, og så er de absolut essentielle for planter og andre arters overlevelse. Men vi skænker dem slet ikke den opmærksomhed, de fortjener. Det mener kunstnerduoen Studio ThinkingHand, der skal skabe en svampelabyrint i skolegården på den kommende svanemærkede SUNDskole på Lolland.

Styregruppen valgte Studio ThinkingHand, fordi deres idé lever op til kravene om at være inspirerende, udfordrende, sanselig og æstetisk. Alt imens den også giver plads til refleksion og er bæredygtig. Hvordan løser man den opgave?

Det gør man ved at bede cirka 400 elever om at opsamle en jordprøve på deres vej til skole. Sammen med lærere og Studio Thinkinghand skal jordprøverne opdyrkes, hvorefter de fikseres i hærdede transparente glasfliser. Jordprøverne vokser, gror, udvikler sig og viser, hvilke typer svampe, gær og bakterier, der er i området. Oplyst af LED-bånd skal de 400 glasfliser lyse op i en labyrintlignende form. Værket har fået navnet ’Mykorinten’ – en sammentrækning af ”labyrint” og ”mykos”, der på græsk betyder ”svamp”.

”Mykorinten er et socialt opholdsrum, som både afslører et mikrokosmos og inviterer mikrokosmos ind i vores bevidsthed, men er samtidig også en invitation til at navigere anderledes i livet,” fortæller Mikkel Dahlin Bojesen, der sammen med australske Rhoda Ting udgør kunstnerduoen, der har base i Værløse nord for København.

"Naturen er en meget bedre kunstner, end vi nogensinde bliver," siger Mikkel Dahlin Bojesen. Mykorinten på SUNDskolen kommer til at bestå af 400 opdyrkede jordprøver. Foto: Studio ThinkingHand

stærke rødder

Labyrinten på 20 x 20 meter skal ligge i en såkaldt hyfestruktur, der afspejler svampenes rodstruktur, som netop går under navnet hyfer. Et kaotisk net, der breder sig og ikke kender til blindgyder. Det er samme struktur, man kender fra mennesker og dyrs nervebaner og måden, som galakser organiserer sig på. En arketypisk struktur, som er enormt spændende, pointerer Mikkel Dahlin Bojesen.

”Fra gammel tid var målet med en labyrint at navigere ind til midten, til indre transformation. Vi har valgt at opdatere begrebet labyrint, for i stedet for at målet er at finde frem til ét rigtigt sted, er dette værk en idé om, at den navigation, vi skal foretage i fremtiden, er mangefacetteret,” siger han og fortsætter:

”Vi håber, at eleverne kan hinke, løbe og lege i de ikke-lineære systemer og på den måde minde dem om, at livet heller ikke er lineært, at det fører mange forskellige steder hen, og ikke én vej er den rigtige.”

Og for Carsten Løye, der er skoleleder på SUNDskolen, ligger en del af begejstringen for Mykorinten netop også i fremtidsperspektivet:

”Selve projektets tanker om, at mikrober er grundlæggende for biodiversiteten, kan jeg godt lide som billede på, hvad grundskolen gør for børns videre færden i verden. Et stærkt rodnet står man på resten af livet.”

kursskifte

På samme måde som Studio ThinkingHand kan finde på at vende begrebet labyrint på hovedet, ønsker de også, at deres kunst kan hjælpe til at tænke i nye baner, hvilket de mener, der er hårdt brug for. Derfor er de også særligt begejstrede for, at valget faldt på dem til at skabe ny kunst til SUNDskolen, som bliver deres hidtil største projekt.

”Gennem tidligere workshops med børn gik det op for os, at de er totalt med på økokritikkens dagsorden. De er med på at tænke nyt, abstrakt og spekulativt. De har ikke de samme indgroede forståelser som voksne.”

Når jordprøver vokser og gror viser det sig, hvilke typer af svampe, gær og bakterier, der er til stede. Mykorintens jordprøver skal oplyses af LED-bånd. Foto: Studio ThinkingHand

Selvom naturvidenskabelige opdyrkningsprocesser kan synes højtravende, er Studio ThinkingHands mål med kunstprojektet meget jordnært.

”Vi ønsker at give eleverne adgang til mikrobernes verden. Vi ønsker, at de får en sanselig oplevelse af den biodiversitet, som udfolder sig lige under fødderne på dem på deres vej til skole. Vi håber, at værket kan skabe nysgerrighed på det usynlige og uvisse og give viden om, at vi altid er afhængige af så mange ting lige omkring os.”

vejviser

Mykorinten er ikke bare et stykke kunst, mener Carsten Løye. Svampelabyrinten er nemlig et grundlæggende billede på bæredygtighed og biodiversitet, som nu bliver en synlig del af elevernes hverdag.

”Skolens profil er bygget op omkring blandt andet FN’s Verdensmål og projektbaseret læring, hvor børnene gør ting i stedet for at sidde og få fyldt i hovedet. I Mykorinten vil eleverne blive inddraget, og det går godt i spænd med, hvordan resten af skolen er tænkt,” siger Carsten Løye, som også er positiv over selve Mykorintens udformning.

”Mykorinten tager ikke noget fra børnene. Det er ikke en byste, man skal vige udenom. Det er noget, man kan gå henover, som viser vej ind til skolen, hvilket jeg synes er er en fantastisk idé.”

I Sundby på Lolland er skolen endnu blot en byggeplads. Men i løbet af næste skoleår vil den kreative opdyrkningsproces allerede være i gang. 400 jordprøver vil være indsamlet, som over en lang sommerferie gror, og fra september er det planen, at de skal lægges i jorden og udgøre det nye, store værk Mykorinten.

Fakta

Visualisering: Vilde Livsdatter

Fakta

Mykorinten

  • Mykorinten er en labyrintisk lysinstallation, der består af hærdede glasfliser med indlejrede svampe- og bakterievækster skabt gennem en række workshops med elever og lærere fra skolen. Svampe og bakterierne er opdyrkede jordprøver fra de omkringliggende natur- og kulturlandskaber.
  • Guldborgsund Kommune bygger Danmarks første svanemærkede skole, som forventes at åbne dørene for eleverne i sensommeren 2022.
  • Kunstfonden har bevilget 750.000 kr. i tilskud til Guldborgsund Kommune til realisering af Mykorinten.

 

Mere