Udvalgte projekter

Her kan du læse om de 16 boligprojekter, der blev udvalgt i 1. ansøgningsrunde af Kunstfondens og Realdanias Boliglaboratorium.

1. KAB Byggepartnerskabet &os: Generationernes Træhus

Generationernes Træhus er en ny type højt byhus, bygget bæredygtigt i træ. Det er et socialt bæredygtigt hus med fællesskab og delekultur som omdrejningspunkt, og et hus, som alle lag i samfundet har råd til at bo i.

Ansøger: AKB København, Brabrand Boligforening, Boligforeningen 3B, Himmerland Boligforening, SAB samvirkende boligselskaber og KAB Byggepartnerskabet &os: KANT arkitekter, JJW arkitekter, Oluf Jørgensen ingeniører, Norconsult ingeniører, SLA landskabsarkitekter, Rekommanderet partnerskabs udvikler, E&P entreprenør
Placering: Ørestad, Aalborg, Aarhus, Valby, Østerbro

2. Wihlborgs: Symbiosehusene

Med Symbiosehusene skabes der er et anderledes og bæredygtigt, grønt miljø med nye boliger i- og ovenpå eksisterende erhvervsbygninger. Ved at bygge videre på eksisterende byggeri, udnyttes deres ressourcer og både erhverv og bolig gøres mere attraktivt og kan leve i symbiose med hinanden. Nye grønne tiltag understøtter symbiosen, der indeholder både fysiske delefunktioner, cirkulære systemer til udnyttelse af ressourcer, samt sociale funktioner.

Ansøger: Wihlborgs A/S
Placering: Herlev

3. Tegnestuen Vandkunsten og WERK: Dybgrønt sammenhold

Dybgrønt sammenhold er et forstudie til en ny boligbydel i Herfølge Vest. Ambitionerne er radikale, idet der ønskes anvendt principper for absolut bæredygtighed, for klimabelastningen og biodiversiteten. Projektet vil udvikle nye ejerskabsformer og udforske udvinding og forarbejdning af lokale materialer.

Ansøger: Tegnestuen Vandkunsten og Werk
Placering: Herfølge Vest

4. Boligforeningen Ringgården: 7+1 Almene Boliger

7+1 Almene Boliger vil skabe en fremtidig smuk arkitektur, der kan rumme mangfoldighed, udstikke nye retninger for god byggeskik og drage omsorg for klimaet. Ambitionen er at udvikle gode funktionelle boliger med et så godt inde- og udeklima at selv multiallergikere kan bo i dem

Ansøger: Boligforeningen Ringgården
Placering: Århus, Lisbjerg

5. TREDJE NATUR: BEDRE BYGGE SKIK 2030

Projektets ambition er skabe et bæredygtigt boligbyggeri, som er fremtiden værd. Det gøres ved at minimere byggeriets klimaaftryk, og ved at skabe boliger til alle gennem inkluderende fællesskaber og med fokus på arkitektonisk særegenhed.

Ansøger: TREDJE NATUR og FB Gruppen
Placering: Holbæk

6. Peter Kjær Arkitekter: ÅBNE RAMMER for GODE LIV

Projektets klyngebebyggelser i Køge Nord skal være ramme for et væld af boformer, uden at være et fastlåst billede på nutidens samfund. Projektet vil bygge huse, der holder mere end 100 år. Det opnås ved at skabe byggeteknisk gennemtænkte og robuste huse, der har en klar og forståelig struktur, så de kan opfylde drømme, krav, familiesammensætninger og boformer, som vi ikke kan tænke os til i år 2020.

Ansøger: Peter Kjær Arkitekter
Placering: Køge

7. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter: Den medskabende og bæredygtige bolig – Bydelsboligen

I Bydelsboligen er fællesskab og innovation en drivende og skabende kraft i den enkeltes liv, i bydelen og i samfundet. Med afsæt i bofællesskabets organisationsform gentænkes boligen og det sociale med deleordninger, fælles faciliteter og aktiviteter for bofællesskabet, bydelen og hele byen.

Ansøger: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Placering: Skive

8. Roskilde Kommune: Urbant selvbyg på Musicon

I Musicon-bydelen i Roskilde skal der gives plads til, at beboere kan opføre sin egen urbane bolig individuelt eller kollektivt. Selvbyg åbner op for et alternativ til det etablerede boligmarked og kan bidrage til et mere mangfoldigt boligtilbud med eksperimenterende arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner om bæredygtighed. Vi ønsker at forenkle og muliggøre realiseringen af selvbyg ved kommunalt grundsalg.

Ansøger: Roskilde Kommune

Placering: Musicon-bydelen

9. ONV Arkitekter ApS: Vertikale gårdrum - Fællesskab på alle niveauer

Projektet ønsker, med udgangspunkt i det kendte gårdrum på terræn, at skabe vertikale fællesrum i etageboligbyggeri ved at gentænke adgangs- og trapperummet. Eksperimentet handler om at udvikle løsninger, der kan bidrage til naboskab i etageboliger. Projektet vil undersøge, hvordan processer kan gøres endnu mere effektive, og boligkonceptet med de vertikale fællesrum gøres skalerbart.

Ansøger: ONV Arkitekter ApS
Placering: Fredensborg

10. Almenr ApS: Play Village

Play Village bliver et bofællesskab med 30 boliger. Det er et udviklingsprojekt, der eksperimenterer med og tester, hvordan en landsby ser ud baseret på leg og læring. Ambitionen er at skabe et radikalt program for et konkret byggeri og fællesskab, der kan blive et fyrtårn i indland og udland.

Ansøger: Almenr ApS
Placering: Vejle

11. Dorte Mandrup A/S: Bofællesskabet Søparken

Hvordan bryder man med boligmarkedets etablerede og kommercielle strukturer for at imødekomme samfundet stigende behov for fællesskaber i og omkring hjemmet? Det vil dette projekt besvare ved at fastlægge den gode proces for etableringen af et mangfoldigt bofællesskab, hvor beboere har indflydelse på udformningen af deres bolig og fællesfaciliteter. Derudover skal der designes arkitektoniske rammer og et byggeteknisk system, der kan rumme medinddragelsen uden at gå på kompromis med arkitektur, økonomi eller tidsplan.

Ansøger: Dorte Mandrup A/S
Placering: Hvidovre

12. HOLSCHER NORDBERG Architecture and Planning A/S: Oliefabriksvej - Den Midlertidige Livsfasebolig

Med en projektgrund på Amager til ca. 22 lejeboliger ønsker dette projekt at omfavne lejeboligen og stille krav til, at denne ofte midlertidige boform bliver en kvalitetsbolig. De vil udvikle 22 livsfaseboliger med plads til interaktion mellem beboerne. Det skal være en tilpasset ramme for boliglivet, der er sanselig, patinerer smukt, og hvor tid er nærværende.

Ansøger: HOLSCHER NORDBERG Architecture and Planning A/S
Placering: København

13. VELUX: Home of the Future - Simple Living

Projektet fokuserer på konceptet ’simple living’, som et fundamentalt princip i gentænkningen af fremtidens sunde, bæredygtige og økonomisk tilgængelige boliger. Slutmålet er at udforme et værktøj for, hvordan nye boliger kan skitseres med mindre kompleksitet, større fleksibilitet og i god kvalitet, tilgængeligt for rådgivere og designere i den tidlige projektfase.

Ansøger: VELUX GROUP
Placering: København

14. Stengården Land og Liv I/S: Transformation af en trelænget gård til kollektiv

Ambitionen er at demonstrere, hvordan man med nye boformer kan adressere problemstillinger, ikke bare i forhold til byggeriet, men særligt i forhold til, hvordan byggeriet skaber rammerne for en bæredygtig hverdag.

Ansøger: Stengården Land og Liv I/S
Placering: Egedal

15. Boligselskabet Domea: Nye boligformer til enlige forældre

Projektet vil udvikle nye fælleskabsunderstøttende boligformer til enlige forældre i urbane fællesskaber. Ambitionen er at undersøge, udvikle og realisere attraktive boformer og boligindretninger, der afspejler en helt normal, men boligmæssigt underprioriteret boligform: Den fællesskabsunderstøttende bolig til enlige forældre med hjemmeboende delebørn (børn, der bor delvis med mor og delvis med far).

Ansøger: Boligselskabet Domea på vegne af Boligorganisationen dfb
Placering: København

 

16. Boligselskabet Domea og JJW arkitekter: Et alment børnefamiliebofælleskab ved

Projektet ønsker at skabe en almen bofællesskabsbebyggelse, der tiltrækker ressourcestærke beboere i udkanten af Danmark samtidig med, at familier, par eller singler får et boligmæssigt alternativ, der inviterer til mere fællesskab og livskvalitet.

Ansøger: Domea.dk på vegne af Boligorganisationen Domea Vordingborg, JJW arkitekter,  Arkitektfirmaet Friis Andersen, Lyngkilde 
Placering:  Masnedsund jollehavn, Vordingborg

Mere