Begrundelse

Portrætfoto af mand
Foto: Anne Have Lietzen

Det treårige arbejdslegat

Litteratur, forår 2021

Tilbage til nyhed 

Begrundelse

Misha Hoekstra

”Oversættelsens lange, hårde proces transformerer noget, som ikke er mig, til noget, som er; den gør mig større.” (Misha Hoekstra i Babelfisken, 2019)

En god oversætter kan være forskellen på, om en bog klarer sig godt i udlandet eller ej. En god oversætter sætter sit sprog i en andens tjeneste. En god oversætter er i stand til at elske bredt og har selv en ubesværet adgang til alle krinkelkroge, finurligheder og spidsfindigheder i sit eget sprog. En god oversætter er i stand til at sætte sig selv til side og spænde sit talent for en andens skrift og tankeverden. En sådan oversætter er Misha Hoekstra. Det ses også af modtagelsen af hans oversættelser ude i verden. Det prestigefyldte The Harvard Review skrev således for nylig begejstret om Hoekstras oversættelse af Dorthe Nors’ ”Kort over Canada” (”Wild Swims”): ”The tension Nors – and Hoekstra – create between concision and multiplicity, between contraction and expansion, is in part what makes this collection so impressive”. Og i nomineringsteksten til shortlistningen til The Oxford-Weidenfeld Prize (2018) kan man læse, at: ”The subdued, tentative pace of Sonja’s life is also a linguistic effect that translator Misha Hoekstra has expertly rendered in English. But Hoekstra’s translation also deftly captures the sudden shifts in perspective that occur when Sonja’s vertigo takes over.” Misha Hoekstra har blandt andre priser også vundet en English PEN Award for sin oversættelse af Tine Høegs ”Nye rejsende” (”New Passengers”, 2020).

Misha Hoekstra er simpelthen en eminent dygtig oversætter, der gennem mange år har ydet en helt særlig indsats for at bringe dansk litteratur ud i verden, og for denne indsats og til fortsat virke tildeles han derfor Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteraturs 3-årige arbejdslegat.

 

Mere