Arbejdslegater til 222 bredt favnende billedkunstnere

222 billedkunstnere modtager i år arbejdslegater. Otte billedkunstnere modtager hvert et treårigt arbejdslegat på 855.000 kr. og 214 modtager legater på 50.000-150.000 kr.

27. april 2021

 

Udvalgsleder for Legatudvalget for Billedkunst Jeannette Ehlers siger:

”Det er en fornøjelse at få indsigt i så mange talentfulde kunstneres ambitiøse praksisser. Niveauet er højt, og vidner om en utrolig alsidig kunstscene med en overflod af visuelle strategier og udtryk. I den store varietet ser vi dog alligevel nogle gennemgående spor, som viser, at de danske billedkunstnere er dybt engagerede i klodens, samfundets og menneskets væren eller ikkeværen anno 2021. Økokritik, teknologiens indflydelse på mennesket og postkoloniale strategier er tilbagevendende spor, ligesom der er bemærkelsesværdigt mange, der arbejder med tværfaglige praksisser, foretager feltarbejde eller har fokus på kollektive aktiviteter.  Helt overordnet set, er det tydeligt, at de danske billedkunstnere bidrager til vores fælles forståelse af menneskets usikre plads i verden med nuancerede og præcise værker. ”

Derfor modtager de treårige arbejdslegater

Udvalgets treårige legater ledsages altid af en særlig motivation. Her kan du læse de ord, de otte billedkunstnere får med sig på vejen sammen med legatet.


Fakta

Overdimensionerende konkylier i gul og lyserød i udendørs terræn
'The Hermit', Astrid Myntekærs. Foto: Torben Petersen/Mille M. Steffen-Nielsen

Fakta

Arbejdslegater til Billedkunst

  • 1072 har ansøgt om arbejdslegater
  • 222 har modtaget arbejdslegater
  • Otte modtager treårige arbejdslegater på 855.000 kr.
  • 12 modtager arbejdslegater på 150.000 kr.
  • 42 modtager arbejdslegater på 100.000 kr.
  • 160 modtager arbejdslegater på 50.000 kr.
  • I alt er der uddelt 20.840.000 kr.

Se alle årets modtagere af arbejdslegater fra Legatudvalget for Billedkunst 

Legatudvalget for Billedkunst

Legatudvalget for Billedkunst uddeler arbejdslegater én gang årligt efter ansøgning fra billedkunstnere. Legaterne uddeles enten som 3-årige arbejdslegater på 855.000 kr. eller som arbejdslegater på mellem 50.000 og 150.000 kroner. 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst består af Jeannette Ehlers (udvalgsleder), Henrik Jørgensen, Henrik Menné, Lise Skou og Maria Kjær Themsen.

 

Mere