Ændrede regler i forbindelse med COVID-19 (2022)

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal afrapportere.

Information om COVID-19:

Har du fået et projekt- eller aktivitetstilskud fra Statens Kunstfond og/eller de Regionale Kunstfonde? Og har det ikke været muligt at påbegynde eller gennemføre din støttede aktivitet fra og med den 19. december 2021 til og med 1. februar 2022 som følge af myndighedernes nyeste COVID-19-restriktioner? Og er det derfor aflyst eller delvist aflyst?

Så er det stadig muligt at beholde dit tilskud - eller dele af det - fra Statens Kunstfond og de Regionale Kunstfonde.

Du kan beholde de dele af tilskuddet, som dækker allerede afholdte udgifter eller aftalte udgifter.

Hvis du ikke har afholdt udgifter til projektet eller aktiviteten – eller indgået aftale om udgifter – skal du som udgangspunkt tilbagebetale tilskuddet.

Udgifter dækker over egne udgifter til projektledelse eller honorarer, honorarer til kunstnere og kunstneriske medvirkende samt kunstneriske ydelser, der indgår i budgettet for aktiviteten.

Se mere i Spørgsmål/Svar-sektionen om dit tilskud, og find fanerne for de forskellige beløbskategorier nedenfor.

Her kan du læse om, hvad du skal gøre for at beholde dit tilskud - eller dele af det, hvis det er aflyst som følge af de nyeste COVID-19-restriktioner.


Bekendtgørelsen for tilskud ramt af COVID-19-restriktionerne i 2020 udløb den 31. december 2021. Det er derfor ikke længere mulig at søge om dispensation for tilskud ramt af nedlukningen i denne periode.
 

GENNEMFØRELSE AF PROJEKT MED ÆNDREDE AKTIVITETS- ELLER PUBLIKUMSMÅL

Du kan godt få godkendt en faglig afrapportering for et projekt/aktivitet, selvom alle aktivitetsmål ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse fx direkte kan relateres til de nyeste COVID-19-restriktioner.

Vi vurderer dog hver enkelt sag konkret, og den manglende målopfyldelse skal være velbegrundet, for at vi godtager ændringen.

UDSÆTTELSE ELLER ANDRE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER AF DIT PROJEKT

Du skal kontakte os, hvis du har modtaget et tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af de nyeste COVID-19-restriktioner, uden at der er tale om en aflysning. Du finder kontaktoplysninger i dit tilsagnsbrev.

UDSÆTTELSE AF REGNSKAB

Kontakt os for at fastsætte en ny frist, hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af de nyeste COVID-19-restriktioner. Du finder kontaktoplysninger i dit tilsagnsbrev.