Syv fremtrædende danske kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse

Bille August og Steffen Brandt er blandt de syv danske kunstnere, der nu får Statens Kunstfonds hædersydelse.

12. april 2016
Steffen Brandt er blandt de nye modtagere af Statens Kunstfonds hædersydelse.
Foto: Skandinavian Booking og Management

De syv kunstnere som nu får hædersydelse er:


Billedkunst

Henrik Olesen, billedkunstner
Kirsten Dufour, billedkunstner

Litteratur
Henning Vangsgaard, oversætter

Musik
Irene Becker, komponist
Steffen Brandt, sangskriver/komponist

Kunsthåndværk og Design
Per Mollerup, designer

Film
Bille August, filminstruktør

Uddrag fra begrundelserne

Til trods for en relativt begrænset synlighed på den nationale kunstscene er Henrik Olesen – med en praksis, der har vundet stor international anerkendelse – en af de mest betydningsfulde skikkelser i dansk kunst og en stor inspirationskilde ikke mindst for de yngre generationer.

Kirsten Dufour hædres for hendes ukuelige og livslange engagement i hvordan kunsten kan integreres i samfundet og bruges til at udfordre sociale og politiske systemer.

Som en kamæleon formår Henning Vangsgaard at krybe ind i værkets sprogdragt og med varsomhed, loyalitet, præcision og kreativitet at genskabe teksten på dansk. Derved beriges det danske sprog, fordi det åbner et andet sprog og en anden begrebsverden for vores forståelse.

Irene Becker er på livslang udforskning i det musikalske grundmateriale. Hun anskuer altid den musikalske helhed, der er altid plads til samskabelse og improvisation, og hun sætter rammen med stor integritet og autoritet.

Steffen Brandt synes at være drevet af en konstant ambition om at genopfinde sig selv samtidig med, at man som lytter aldrig er i tvivl om det særligt brandtske - det spydige, sarkastiske, kærligt-kritiske og altid rammende hverdagssprog, hvormed han har formået at definere den danske folkesjæl nu igennem snart fire årtier.

Per Mollerups arbejde sættes altid i gang af en given identitetsopgave, som definerer grundlaget for det kunstneriske udtryk, men skabelsesprocessen er dybt personlig,og han har præget den kvalitative og faglige udvikling af ny typografi i den danske tradition.

Bille Augusts filmsprog og emnevalg har i hele karrieren demonstreret en klassisk humanisme og selvom det personlige især har været fremtrædende i hans første film, er der al mulig grund til at forvente nye landvindinger fra hans side.

Fakta om hædersydelser fra Statens Kunstfond

Hædersydelser fra Statens Kunstfond er livsvarige og kan tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner.

Tildelingen sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.

Der er i alt 275 hædersydelser til rådighed. Fordelingen af hædersydelserne er fast fordelt på de enkelte kunstarter.

Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt og bliver beregnet hvert år på baggrund af et gennemsnit af modtagerens skattepligtige indkomst i de seneste tre år.

Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 387.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.

Den maksimale ydelse udgør ca. kr. 156.100 kr./år før skat.

Læs mere om Statens Kunstfonds hædersydelser

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)