Statens Kunstfond

Scenekunst for børn, unge og voksne

Professionelle scenekunstaktører kan ansøge om drift- og projektstøtte i sæson 2017/18 og 2018/19.

Frister

* Note: DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen. Til fristen 16. januar kan der KUN søges om projektstøtte! Til fristen den 1. juni kan der også søges om driftsstøtte. OBS! Denne ansøgningsvejledning er IKKE opdateret i forhold til ansøgningsfristen 1. juni!

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet kan søge denne pulje.  

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet, herunder:

 • at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed indenfor scenekunst

Andre scenekunstpuljer du kan søge:

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vægter følgende:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende
 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske scenekunstens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller bedst mulig udnyttelse af kunstneriske/økonomiske ressourcer
 • udbredelse af projekterne i form af turnéaktivitet og gæstespil
 • mangfoldighed i bred forstand både på det kunstneriske hold og i organisationen
 • mangfoldighed i forhold til publikum/modtageren, overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted, tilgængelighed, billetpris mm. i forhold til målgruppe

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum  

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og mangfoldighed samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond og/eller Statens Kunstråd tre år tilbage vil indgå i behandlingen af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Udvalget forventer, at følgende er beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering – arbejdsmetode/proces
 • holdets sammensætning - deltagerne i projektet
 • formidling og publikumsudvikling  
 • oplysning om målgruppe: børn og unge (alderstrin), voksne eller alle

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

I ansøgningsskemaet skal du:

 • skrive resumé af de ansøgte
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Voksne eller Alle
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret eller Udvikling

Følgende skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema: 

 • Beskrivelse af det ansøgte (for enkeltprojekter max. 2 sider) - vedhæftes som ét dokument 
 • Budget - vedhæftes som ét dokument (budgetmodellen SKAL bruges, beløb i DKK):
  Hent budgetmodel for projektansøgninger
 • Projektansøgningen skal indeholde eventuelle internationale dimensioner af projekter, såsom f.eks. residencyophold, udgifter forbundet med co-produktion mm.
 • CV på de medvirkende kunstnere - max. 1 side pr. person med foto vedhæftes som ét samlet dokument
 • Dokument med max. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.  

Endvidere kan vedhæftes:  

 • Synopsis eller manuskriptudpluk ved ansøgning om tilskud til ny dramatik (max. 2 sider) 

Bemærk: 

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excelfiler i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbstørrelser under "tildelinger" på www.kunst.dk, hvor du også kan finde lister over tidligere tilskudsmodtagere.  

Til projektudvikling/projektmodning gives typisk max. 150.000 kr. i tilskud. 
Ved projektudvikling/projektmodning forstås kunstnerisk udviklingsarbejde - typisk workshops, laboratorier, koncept- eller formatudvikling o.lign., der ikke nødvendigvis vises for et publikum, og for hvilke der ikke må tages entré.

Tilskud forudbetales til NEMkonto, og indberettes til SKAT på det opgivne CPR/CVR-nummer i bevillingsåret. Det juridiske og økonomiske ansvar for projektet påhviler ansøger – dvs. personen eller institutionen/foreningen bag det opgivne CPR/CVR-nummer. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest den 12. april 2017. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • tilskuddet udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • at det er ansøgeren, og det i ansøgningen angivne CPR/CVR, der opgives til SKAT i tilfælde af, at der modtages et tilskud
 • hvis du får tilskud, så skal du som en del af afrapporteringen indsende et link til en videooptagelse af forestillingen. Proceduren for indsendelse af linket vil fremgå af tilsagnsbrevet
 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)