Statens Kunstfond

Lån af kunst

Via Statens Kunstfond er det muligt at søge om langtidslån (deponering) af kunstværker.

Frister

* Note: Der to årlige ansøgningsfrister.

Hvem kan søge?

Statslige, regionale, kommunale eller andre institutioner, der er tilgængelige for offentligheden (museer undtaget), kan ansøge om langtidslån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond.

Hvem udlåner kunstværker

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design

Hvad er formålet med ordningen?

Kunstværker indkøbt af Statens Kunstfond bliver udlånt til offentligt tilgængelige institutioner, hvor mange mennesker færdes. Udlånsordningen har et dobbeltformål: Dels at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst på et højt kvalitetsniveau, der hvor de færdes til daglig. Dels at støtte kunstnere gennem at indkøbe deres værker. 

vores.kunst.dk kan man se, hvilke værker Statens Kunstfond har indkøbt. På siden kan man også finde uddybende information om værkerne som fotografier, tekster, placering og formidling.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningen vil blive vurderet på hvor mange mennesker, der færdes hos jer og hvor offentligt tilgængeligt/åbent stedet er. For at komme så mange mennesker som muligt til gode, skal kunstværkerne primært placeres på steder, som mange har adgang til – typisk forhal, mødelokaler, kantine eller gangarealer. 

Kunstværker bliver udlånt til steder, der kan præsentere værkerne på forsvarlig vis. Institutionens rumlige forhold og fysiske rammer bliver vurderet, for at sikre det optimale samspil mellem værkerne og det sted, de placeres. Det forventes at I kan tage vare på værkerne i minimum 5 år.

I behandling af ansøgningerne bliver lagt vægt på institutionens vilje til at engagere sig i formidlingen af værkerne. På vores.kunst.dk kan I finde baggrundsmateriale om de lånte værker, som I vil kunne bruge i formidlingen af kunstværkerne. Statens Kunstfond leverer værkerne med skilte, der som minimum oplyser om kunstner, titel og år. 

Da antallet af ansøgninger overstiger antallet af værker til rådighed, kan alle kvalificerede institutioners ønske om at modtage kunst desværre ikke imødekommes.

Derudover prioriterer fonden en bred geografisk fordeling mellem landets regioner ved placering af værkerne.

Inden I sender ansøgningen

Forud for ansøgningen kan det være en fordel at I orienterer jer i, hvilken kunst der i øjeblikket er til rådighed for udlån på vores.kunst.dk. Det er værdifuldt for ansøgningsbehandlingen, hvis I udarbejder en liste med kunstnere, kunstværker eller værktyper, som I er særligt interesserede i. Det er dog ikke altid muligt, at imødekomme disse ønsker, da der kan være flere institutioner, som er interesserede i de samme værker. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse der motiverer, hvorfor I ønsker kunst hos jer. I skal også beskrive hvordan I tænker, at kunsten vil kunne indgå i den daglige brug af institutionen.
  • En vurdering af hvor mange mennesker, der færdes i institutionen.
  • Dokumentation og beskrivelse af de lokaler, hvor I ønsker at placere kunsten. Det er værdifuldt for vurdering af ansøgningen, at dokumentationen giver en fornemmelse af stedets indretning og brug. Der må derfor gerne være mennesker, møbler etc. på fotografierne.
  • En beskrivelse af jeres eventuelle ønsker og/eller udfordringer. Herunder evt. særlige hensyn i forhold til institutionens brugere.
  • Liste (gerne med foto) over eventuelle kunstværker I allerede har placeret hos jer.

Så vidt muligt skal fotos være i ét samlet dokument, f.eks. i PDF-format. Billedmateriale skal være i følgende formater: PDF og JPEG. Ansøgningerne vil blive behandlet digitalt, og derfor anbefaler vi, at fotografierne formindskes til 72 dpi, inden de vedhæftes. 

Videooptagelser kan I sende som MP4-filer eller som links, f.eks. via Youtube. 

I kan maks. vedhæfte 15 MB. Filer og filmapper må ikke zip-komprimeres. Fysisk indsendt materiale vil ikke blive returneret. 

Økonomi

et er gratis at låne værker af Statens Kunstfond. I kan dog forvente udgifter i forbindelse med installering/ophængning af værker. 

Hvornår får I svar?

I kan forvente svar inden for 3 måneder fra ansøgningsfristen.

Hvornår får du svar?

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har sendt en ansøgning, vil I modtage en kvittering pr. mail for jeres ansøgning. Derefter vil ansøgningen blive fremlagt for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, der kvalificerer fordelingen af værker. 

vores.kunst.dk kan man se hvilke institutioner, der har modtaget kunst fra Statens Kunstfond. Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Hvem køber kunsten?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk- og Design, der indkøber værker. De to udvalg køber værker på udstillinger eller direkte hos kunstnerne.

Det afgørende for indkøb er, at værket er af høj kunstnerisk kvalitet. Hensigten er samtidig, at der bliver købt bredt ind, så alle værktyper og udtryk bliver tilgodeset. 

I gennemsnit bliver der årligt købt ca. 250 nye værker, som herefter bliver fordelt blandt de institutioner, som ansøger Statens Kunstfond. 

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter Bekendtgørelse om indkøb og fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede kunstværker, BEK nr 592 af 14/05/2013.

Hvis I får tilsagn

Hvis jeres ansøgning bliver imødekommet, bliver I tilbudt en række kunstværker. Herefter kan det endelige værkudvalg evt. justeres i dialog jer. 

Statens Kunstfond sørger for professionel kunsttransport af værkerne til jer. Fonden bistår gerne med vejledning omkring placering af kunstværkerne hos jer for at sikre en helhedsløsning med et godt samspil mellem stedet og værkerne. 

Som modtagere har I ansvaret for den fysiske installering/ophængning af værkerne. I kan forvente udgifter i forbindelse med installering/ophængning af værkerne. Der kan også være udgifter i forbindelse med formidling af værkerne. 

Når I har modtaget værkerne, skal I sende en bekræftelse til Slots- og Kulturstyrelsen med hvilke værker, I har fået.

Som modtagere af kunst fra Statens Kunstfond har I et ansvar for at formidle den kunst, I modtager.  Forslag til formidlingsaktiviteter kan være: indvielsesarrangement, åbent hus arrangement, kunstner arrangement på institutionen, folder, webfilm, interview med kunstneren, sociale medier, undervisningsmateriale, omtale på jeres hjemmeside m.m.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)