Statens Kunstfond

Arbejdslegater - film

Arbejdslegater, herunder tre-årige, for skabende filmkunstnere tildelt af Legatudvalget for Film under Statens Kunstfond.

Frister

* Note: Ansøgningsfristen er kl. 23.59 den 1. februar

Hvem kan søge?

Skabende filmkunstnere kan søge udvalget. Udvalget støtter udviklingen af skabende filmkunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Ansøgere kan ikke søge om støtte til at foretage karriereskift fra udøvende til skabende kunstner (fx fra skuespiller til instruktør), men kan først komme i betragtning, når skiftet har fundet sted. Udvalget støtter ikke bogprojekter om film (eller relaterede emner).

Udvalget giver ikke støtte til produktion af film, og de giver heller ikke støtte til lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med filmproduktioner. Det er Det Danske Filminstituts opgave at støtte produktion af film.

Studerende på Den Danske Filmskole, Super 16 eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge arbejdslegater.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I sin vurdering lægger det siddende udvalg bl.a. vægt på at støtte filmkunstnere:

  • der arbejder med et personligt udtryk
  • der udviser nysgerrighed og dristighed

Da udvalgets midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond og Det Danske Filminstitut.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

Du skal desuden have følgende bilag klar til vedhæftning:

  • En kort motiveret ansøgning på max 1 side inkl. 2 film-links på Vimeo. Ansøgningen skal beskrive, hvad du søger arbejdsro til, hvor du er i din udvikling som skabende kunstner, hvad har du lavet tidligere, især de seneste år, og hvor du er på vej hen.
  • CV på max 1 side, inkl. foto af dig selv.
  • Evt. yderligere kunstnerisk dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde, fx max 10 manuskriptsider af et værk.

Du kan kun vedhæfte tre filer i alt (en for hvert bilag). Så hvis et af bilagene udgøres af flere filer, skal du samle dem først evt. i en pdf-fil eller word-dokument.

Det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen fx på nettet er tilgængelig for udvalget og at links kan åbnes.

Vælg omhyggeligt det, du ønsker, udvalget skal se, da det er umuligt for udvalget at se alt. Dokumentationen kan ske i form af mediefiler eller link til hjemmeside, oplæg, treatments, digitalt videomateriale med tidligere eller kommende arbejde. Undlad gerne at indsende trailers for film.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Du skal ikke ansøge om et bestemt beløb.

Hvis du både søger om rejselegat og arbejdslegat, skal du indsende to ansøgninger.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Se tildelinger

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse i april. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på www.kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film kan yde støtte til skabende filmkunstnere efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film, der vurderer din ansøgning, læs mere om udvalget her.

Hjælp med teknikken

Har du problemer med at få ansøgningsblanketten til at virke, kan det skyldes, at du bruger en af disse browsere: Explorer eller Safari.

Vi anbefaler, at du i stedet benytter Chrome eller Firefox.

Se her for mere teknisk hjælp.

Kontakt

Bodil Høgh
boh@remove-this.slks.dk
33 74 45 61

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)