Statens Kunstfond

Arbejdslegater og -stipendier til skabende scenekunstnere

Støtte til udvikling af skabende kunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Frister

Hvem kan søge?

Udvalget støtter udviklingen af skabende kunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Statens Kunstfond yder ikke støtte til:

 • Studerende, der er i gang med en grunduddannelse inden for de skabende kunstarter, som fondens virksomhed omfatter, eller til uddannelsesformål i øvrigt
 • Produktion af forestillinger
 • Lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med forestillinger, jf. de tidligere bestillingshonorarer
 • Bogprojekter om Scenekunst (eller relaterede emner).

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de har mulighed for at søge arbejdslegater i såvel Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur som i Legatudvalget for Scenekunst.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst skal virke til fremme af dansk skabende kunst. Formålet er at opretholde og fremme skabende kunstneres kunstneriske arbejde og produktion.

 • Arbejdslegater er engangsydelser af varierende størrelse. Et arbejdslegat gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk udvikling
 • Et-, to- eller treårige arbejdsstipendier gives til kunstnere, der via deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Stipendiet gives til skabende kunstnere til fortsat kunstnerisk udvikling

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Legatudvalget for Scenekunst lægger i sin vurdering af ansøgningen især vægt på at støtte kunstnere inden for scenekunst, som:

 • Har et personligt og originalt formsprog
 • Vil udfordre sig selv gennem fordybelse og har mod til at udvikle deres særlige kunstneriske udtryk
 • Kan bidrage til fornyelse af kunstarten og åbne vores øjne for den verden, vi lever i

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget ansøger i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • En kort motiveret ansøgning på max. 3 normalsider (à 2400 anslag pr. side), som beskriver, hvad det er, du søger om tilskud til. Der lægges vægt på, hvor du er i din kunstneriske udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, og hvor du er på vej hen. Ansøgningsteksten skal rumme refleksioner over de seneste års kunstneriske arbejde
 • CV på max. 1 side, hvor det tydeligt fremgår, hvad du har lavet som skabende kunstner
 • Dokumentation for kunstnerisk arbejde.
  Udvalget ønsker udelukkende at se eksempler, som er relevante for ansøgningen. Dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde kan ske i form af mediefiler eller links til hjemmesider. Dokumentationen kan være oplæg, treatments, videomateriale samt synopser med beskrivelse af tidligere og kommende arbejde.
  NB! Det er ansøgers ansvar at sikre, at dokumentationen (f.eks. på nettet) er tilgængelig for udvalget (dvs. at links kan åbnes osv.)

Det er kun muligt at vedhæfte tre filer i alt (én for hvert bilag), så hvis et af bilagene udgøres af flere filer, skal de samles først, evt. i en pdf-fil eller et word-dokument.

Bemærk:

 • Zip-filer må ikke indsendes
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb

Økonomi

Ved ansøgning om arbejdslegat eller arbejdsstipendium er det ikke et krav, at der ansøges om et bestemt beløb.

En ansøgning om et arbejdsstipendium vil – såfremt ansøgningen ikke imødekommes – medføre, at ansøgningen efterfølgende bliver behandlet som ansøgning om almindeligt arbejdslegat.

Ansøgere kan danne sig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse i slutningen af april. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)