Kunststøtte

Hvad vil du søge tilskud til?

Sorteret efter frist

74 muligheder

Ordning Frist

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Puljen kan søges af førskoleinstitutioner, skoler og gymnasier samt seminarieuddannelser. Puljen er etableret i samarbejde med Danmark Læser OBS! Tilsagnsbetingelserne er ændrede fra 2015. Der sker nu samfinansiering med institutionerne/skolerne, således at tilskud for én forfatter/illustrator er 2.500 kr. og for flere forfattere/illustratorer er 2.000 kr. pr. forfatter/illustrator. OPLEVER DU PROBLEMER MED ANSØGNINGSSKEMAET, SÅ BENYT CHROME ELLER FIREFOX SOM BROWSER.

Litteratur

1. februar 2015

Arbejdslegater og -stipendier - Legatudvalget for Litteratur

Arbejdslegater og treårige stipendier for skabende kunstnere inden for litteraturområdet tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur

Litteratur

2. februar 2015

Forfattercentrum

Du kan søge forfattercentrumpuljen, hvis du arrangerer enkeltstående arrangementer med forfattere eller oversættere. Støtten gives til forfatterens eller oversætterens honorar. OPLEVER DU PROBLEMER MED ANSØGNINGSSKEMAET, SÅ BENYT CHROME ELLER FIREFOX SOM BROWSER.

Litteratur

2. februar 2015

Arbejdslegater og arbejdsstipendier for skabende kunstnere inden for scenekunstområdet

Tildeles af Legatudvalget for Scenekunst.

Scenekunst

2. februar 2015

Arbejdslegater og -stipendier – Legatudvalget for Musik

Arbejdslegater, herunder treårige stipendier for skabende kunstnere/komponister tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik

Musik

3. februar 2015

Kunst i det offentlige rum

Kunst til bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang.

Billedkunst

4. februar 2015

Lån af kunst

Via Statens Kunstfond er det muligt at søge om deponering, det vil sige langtidslån, af kunstværker.

Billedkunst, Kunsthåndværk og design

4. februar 2015

Internationale koncertaktiviteter – Klassisk musik

Tilskud til transport og internationale projekter.

Musik, Internationalt

15. februar 2015

Pulje for oversætternetværk

Støtte til afholdelse af arrangementer for oversættere fra dansk af netværksskabende eller netværksstyrkende karakter. Kan søges af udenlandske institutioner og oversættere fra dansk. Der er pt. intet ansøgningsskema. Ansøgninger kan sendes per e-mail til Anne-Marie Rasmussen: anr@kulturstyrelsen.dk

Litteratur, Internationalt

16. februar 2015

Litterære arrangementer og markedsføring i udlandet

Tilskud til litterære arrangementer og markedsføring af dansk i udlandet. Puljen kan søges af udenlandske forlag, repræsentationer i udlandet, kulturinstitutioner og andre, der ønsker at promovere og udbrede kendskabet til dansk litteratur uden for Danmark.

Litteratur, Internationalt

16. februar 2015

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)