Vil du være med til at præge det danske scenekunstlandskab fremover?

Statens Kunstfond og Bikubenfonden indkalder nu idéer til, hvordan udfordringerne for scenekunsten i Danmark kan løses fremover. Du har nu muligheden for at sende din idé ind.

19.3.2015

Har du gode bud på, hvordan scenekunstmiljøet udvikler sig i fremtiden? Har du lyst til at være med til at skabe dynamik og udvikling for scenekunsten i Danmark?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden indkalder idéoplæg til mulige løsningsmodeller på udfordringer for scenekunsten i Danmark.

Resultater af efterårets seminar

Idéindkaldelsen er et resultat af seminaret 'Scenen er Åben', som blev afholdt i efteråret 2014 i Operaen. Her blev en række udfordringer på scenekunstområdet i Danmark italesat, diskuteret og forslag blev fostret og videreudviklet, herunder en definition af hvad en kommende udviklingsplatform for scenekunsten i Danmark kan indeholde.

Nyt samarbejde mellem Bikubenfonden og Projektstøtteudvalget

Projektstøtteudvalget og Bikubenfonden ønsker nu at facilitere den videre proces mod en mulig løsning på nogle af de udfordringer og behov, der blev formuleret på seminaret.

Søren Kaare-Andersen, Direktør i Bikubenfonden udtaler:

”Bikubenfonden ser frem til at se hvilke mulige løsningsmodeller, der kan realiseres som svar på de udfordringer og behov, der findes i det danske scenekunstmiljø. Vi har ingen predefinerede forventninger til formatet og vi glæder os til at se forskellige bud på løsninger.”

” Vi har store forventninger til, at det nu ser ud til, at vi i samarbejde med Bikubenfonden kan etablere en fælles national løsning for scenekunstområdet til gavn for miljøet og i sidste ende til gavn for publikum. Der er brug for større samtænkning på tværs i miljøet og ikke mindst på at trække de internationale tråde i forhold til de mange rigtig gode danske forestillinger. Samtidig er der brug for, at den store viden, der til sammen findes i det danske miljø bliver opsamlet, delt og aktiveret og tilgængeliggjort til gavn for alle. Derfor ser vi denne mulighed for at skabe samlende udviklingsplatform som et kæmpe aktiv. Vi er meget glade for, at Bikubenfonden ser nogle af de samme udfordringer og samtidig ser perspektiver i at være med til at udvikle og skabe større dynamik for scenekunsten i Danmark,”, siger Ditte Maria Bjerg, formand for Projektstøtteudvalget.

Om idéindkaldelsen

Der er i første omgang tale om en idéindkaldelse, dvs. der er tale om interesserede aktørers bud, tanker og skitser for mulige løsningsmodeller på de udfordringer og behov, som er sammendraget i udvalgets og fondens konklusioner på seminaret.

Idéindkaldelsen gennemføres i samarbejde mellem Projektstøtteudvalget for Scenekunst og Bikubenfonden. Det er således også Projektstøtteudvalget og Bikubenfonden der i samarbejde vil vurdere de indkomne oplæg til løsninger og derfra beslutte den videre proces.

Læs mere her:

Projektstøtteudvalget for Scenekunst og Bikubenfondens konklusioner efter seminaret.

Se dokumentationsrapport fra seminaret her.

Se bilagsrapport fra seminaret her.

Læs mere om idéindkaldelsen og indsend dit idéoplæg her.

For yderligere oplysninger, kontakt: Ane Alsløv, Kulturstyrelsen tlf. 3374 4582

Siden er sidst opdateret: 28.10.2016

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)