Projektstøtteudvalget for Scenekunst om Svalegangen

I forlængelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts sommeruddeling 2014 har en række medier bragt historier om udvalgets tilskud til Svalegangens turnévirksomhed.

24. august 2016

Projektstøtteudvalget vil gerne understrege en række forhold, der har gjort sig gældende for uddelingen.

Med de midler udvalget har til rådighed og inden for de kriterier, som udvalget arbejder med, er det nødvendigt at foretage hårde og skarpe prioriteringer.

”Vi er sat i verden for at sikre udviklingen af den nye scenekunst. Der er ikke automatik i vores tilskud. Var der dét, ville der aldrig blive plads til nye projekter, initiativer eller teatre. Så ville alle midler være låst til en række faste tilskudsmodtagere, og den helt store taber ville blive enkeltprojekterne. Det kan og må ikke ske,” siger udvalgsformand Ditte Maria Bjerg.

Andre ordninger til turnéliv

Det er udvalgets holdning, at det med få midler til rådighed er nødt til at anlægge et fugleperspektiv på turnésituationen og vurdere, hvad publikum får størst glæde af. Der er flere, der udbyder turnéforestillinger og færre som køber dem. Der findes andre ordninger, der understøtter et mangfoldigt dansk turnéliv, som for eks. den succesrige garantiordning, som udvalget har valgt at videreføre.

Udvalget har desuden valgt at fortsætte og styrke Turnénetværkets arbejde, så flere af de reelt smalle forestillinger får mulighed for at komme ud i hele landet. Allerede i denne sæson turnerer 21 forestillinger gennem Turnénetværket.

”Svalegangen har gjort et glimrende arbejde, ikke mindst i forhold til publikumsudviklingsarbejde, så det har bestemt ikke været en nem beslutning for udvalget at træffe. Vi kunne bestemt ønske os, at dette arbejde kunne fortsætte med midler fra andre steder, f.eks. fra teaterforeningerne”, siger Ditte Maria Bjerg.

Udvalget tager til efterretning, at en mulig konsekvens af udvalgets beslutning ifølge  Svalegangen reelt betyder en nedgang i antallet af årlige produktioner. Det er dog ikke udvalgets ansvar at støtte Svalegangens drift. Det er op til Århus Kommune og Kulturministeriet. Kunstfondens midler kan og må ikke anvendes til drift af et lille storbyteater. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg har kun mulighed for at støtte projekter og turnévirksomhed i forhold til Svalegangen.

Udvalget anerkender, at Svalegangens virksomhed har vokset sig stor og betydningsfuld og er en vigtig spiller i det samlede danske scenekunstliv, men kan ikke gå ind og tage ansvar for driften som sådan.

”Vi vil naturligvis aldrig straffe nogen for at have succes med deres aktiviteter. Vi glæder os til at følge Svalegangens videre virke som en vigtig spiller i det danske scenekunstlandskab, men vi kan ikke støtte driften med turnémidler. Til gengæld er vi glade for at kunne støtte nogle af de projekter og små teatre uden scener, som kan finde et godt spillested på Svalegangen”, siger Ditte Maria Bjerg.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)