Ny rapport gør status over de rytmiske genreorganisationer

Ny evaluering fra Statens Kunstfond kortlægger de rytmiske genreorganisationers arbejde og opstiller forventninger til de kommende år.

29.1.2016
Afenginn på scenen i Mojo Club i Hamborg i 2014 ved Danish Vibes-projektet, organiseret af JazzDanmark og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik offentliggør i dag resultatet af evalueringen af JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark.

Evalueringen af genreorganisationerne viser bl.a. at:

-          Genreorganisationerne bidrager hver for sig og i fællesskab til at styrke mangfoldighed, kvalitet og udvikling af musikalsk talent, nyskabelse og egenart i dansk musikliv.

-          Genreorganisationerne støtter og udvikler dansk musiks udfoldelsesmuligheder i udlandet gennem internationale samarbejdsprojekter, støtte til udvekslingsaftaler og turnéer.

Anbefalinger fra Statens Kunstfond
Udover analyse og vurdering indeholder evalueringsrapporterne udvalgets anbefalinger til, hvordan de rytmiske genreorganisationer fremover i endnu højere grad kan sammentænke deres virksomhed med blik for det samlede musikmiljø i Danmark.

”Vi er glade for at kunne se, at genreorganisationerne styrker sammenhængskraften mellem kunstneriske og kommercielle aktører i musiklivet. De bidrager derigennem til et rigt og mangfoldigt musikliv bestående af engagerede og dedikerede musikmiljøer,” siger Bente Dahl, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

”Musikere og publikum har i dag ikke i samme grad som før et tilhørsforhold til en bestemt genre, men indgår i nye konstellationer og afsøger grænserne for de musikalske genrer. Derfor ønsker vi, at genreorganisationernes virksomhed skal kunne fungere samlet og koordineret i deres virke, så musik af høj kunstnerisk kvalitet understøttes og udvikles uanset genremæssige tilhørsforhold”, fortsætter Bente Dahl.

Evalueringen tager udgangspunkt i de forventninger, som er udtrykt i de fireårige aftaler mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og genreorganisationerne for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016.

Fakta
De tre genreorganisationer JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark arbejder for at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet inden for jazz, rock, folkemusik og verdensmusik. Dette sker gennem projektvirksomhed, netværksvirksomhed, rådgivning, formidling og tilskudsvirksomhed.

Tilsammen modtager de tre rytmiske genreorganisationer godt 13 mio. kr. årligt fra Statens Kunstfond. Derudover genererer organisationerne fra andre offentlige institutioner og desuden fra private fonde, sponsorer og egenindtægter på knap 6 mio. kr.

Se rapport fra Statens Kunstfond

Se evaluering af JazzDanmark

Se evaluering af ROSA

Se evaluering af World Music Denmark

Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Jan Ole Traasdahl, tlf. 33 74 45 42
Presserådgiver Sune Blicher, tlf. 33 74 45 62

Siden er sidst opdateret: 27.10.2016

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)