Fornyelse og mangfoldighed styrkes i dansk musikliv

Statens Kunstfond har uddelt 25 millioner kroner til dansk musikliv med fokus på koncertvirksomhed og musikfestivaler i hele landet, flerårige aftaler for ensembler inden for alle musikgenrer og ikke mindst på børn og unges møde med musik.

24. august 2016
Goldschmidts Musikakademi. Fotograf: Mette Kramer Kristensen

650 ansøgninger er blevet behandlet og knap 25 millioner kroner fordelt til dansk musikliv af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i den årlige hoveduddeling for 2016. Udvalget har prioriteret ansøgninger, der fokuserer på fornyelse og mangfoldighed.

Børn og unge møder musikken
Som noget nyt kunne der i år søges om støtte til musikprojekter, der styrker læring og aktiv musikudøvelse for børn og unge i organiserede og selvorganiserede miljøer.

”I udvalget er vi glade for, at vi med denne pulje har haft mulighed for at sætte fokus på børn og unge og samtidig på mangfoldighed, bl.a. PopPilot-musiklejr for piger rundt omkring i landet, Goldschmidts Musikakademi på Nørrebro i København og projektet Ramallah Spejder i Gellerup ved Aarhus”, siger udvalgsformand Bente Dahl.

Flerårige aftaler til ensembler og orkestre
Udvalget giver nu også en række ensembler og orkestre mulighed for treårige aftaler om tilskud til deres drift og aktiviteter. Det gælder bl.a. Theatre of Voices, TipToe Big Band, Musica Ficta, The Orchestra, Marilyn Mazur og Helene Blum/Harald Haugaards ensembler og orkestre.

Større tilskud til færre musikaktører
For at give nogle udvalgte koncertarrangører bedre muligheder for udvikling har udvalget valgt at give et større tilskud til bl.a. AUT-Aarhus Unge Tonekunstnere, Jewish Culture in Copenhagen og ArtFreq sammen med en række musikfestivaler, heriblandt Hindsgavl, Click, Strøm, Trailerpark og Syrisk Musik Festival.

Efteruddannelse inden for musikområdet
Udvalget planlægger at nedlægge puljen ’Efteruddannelse inden for musikområdet’ til næste år. Puljen var oprindelig tiltænkt musikskolelærere på musikskolerne, som nu primært hører under kommunerne. I år var puljen på 120.000 kr., som blev uddelt til nogle få mindre efteruddannelsesprojekter.

Fakta
De knap 25 millioner kroner er en mindre del af de samlede midler til musikformål, som i øvrigt tildeles en række af musiklivets institutioner, ensembler og festivaler samt musikdramatik og internationale indsatser.

Udvalget fordeler i alt 213 mio. kr. om året til det danske musikliv i form af de generelle midler til musikformål, midlerne til de rytmiske spillesteder og midler til de musikalske grundkurser.

De knap 25 mio. kr. ved hoveduddelingen for 2016 er fordelt inden for en række områder:

Område                                                                                                              Beløb i kr.

Amatørmusik                                                                                                     2.440.000

Orkestre, bands, kor og ensembler                                                             11.375.000

Efteruddannelse inden for musikområdet                                                       120.000

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed                   1.023.000

Koncertvirksomhed                                                                                          3.126.250

Festivaler                                                                                                            4.514.500

Børn og unge – læringsmiljøer                                                                       2.160.000

I alt                                                                                                                     24.758.750

Se hvem der har fået tilskud

Yderligere information
Udvalgssekretær Connie Nielsen, con@remove-this.kulturstyrelsen.dk, 3374 4541

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)