Sarah Bodil Tierney – hverdagen som forskningsanker

Museum Lolland-Falster er omdrejningspunktet i designer Sarah Bodil Tiernyes projekt. Med hverdagen som døråbner tager hun fat om børn og unges oplevelser med en designantropologisk vinkel for at indsamle viden til museet. Viden om hverdagen, som sender tråde frem og tilbage i tiden og skaber dialog og udveksling med denne fokusgruppe, der bliver fremtidens brugere. Designantropologien tager udgangspunkt i mennesket frem for metoden og er med Sarah Tierney ved roret et fleksibelt redskab i forhold til, hvem og hvad modtagerne har på hjerte.

I dette projekt er det børn og unge i lokalområdet, som Museum Lolland-Falster ønsker at knytte tættere til museet og ser stort potentiale i at få i dialog. Hvordan er deres hverdag? Hvad motiverer dem? Hvordan bruger de deres fritid? Og hvor meget tid bruger de på sociale medier?

”Hverdagen er omdrejningspunktet i processen, fordi hverdagsfortællingerne er et konkret håndtag, som børnene kan tage fat i, og som vi kan bruge som fundament i vores metode. Hverdagen er lige til at gå til og har stor værdi for museet at få indblik i – både på et aktuelt plan og i det fremtidige perspektiv. Vi er jo netop interesserede i at undersøge, hvordan vi kan generere materiale i samspil med befolkningen,” pointerer Sarah Bodil Tierney.

Sarah Bodil Tierney foran beboerhuset i boligkomplekset Kongeleddet i Rødby, hvor Tierney tidligere har lavet et designantropologisk projekt i samarbejde med Museum Lolland-Falster. Foto: Matylda Rosenbæk.

Intuitiv metode skaber fysiske produkter

En designantropolog kan være med til at udvikle en metodisk indgangsvinkel til at skabe dialog med folk. Metoden er intuitiv og i dette projekt koblet til mindre eksperimenter og forsøg undervejs, som er med til at skabe ærlige og forskningsrelevante svar. Ved at interagere med børn og unge i såvel samtaler som i kunstneriske eksperimenter kommer der ikke bare information ud i den anden ende, men deciderede artefakter. Fysiske produkter som museet kan bruge i udstillingssammenhæng, fordi de har en rumlig karakter.

”Museets arbejde med artefakter i den lokalhistoriske samling vil vi gerne understøtte yderligere ved at bruge objekter som indgangsvinkel i projektet. Som designantropolog er man mere lydhør og musikalsk i en interviewproces, fordi vi ikke stirrer os blinde på det endelige resultat, men tror på, at der er værdifuld information at hente i processen,” forklarer Tierney. Som lokalmuseum er det vitalt at tage ansvar i det samfund, man bor i. At interagere og tage medansvar frem for kun at tilbyde en oplevelse. At give noget tilbage til borgerne og ikke kun tænke i besøgstal. En reciprok handling til begges fordel. I børnehøjde på Lolland-Falster.

Læs mere om Museum Lolland-Falster på deres hjemmeside

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)