Holbæk satser på samtidskunst i byrummet

Statens Kunstfond har bevilget 200.000 kr. til et lokalt initiativ i Holbæk, der over 10 år vil gøre Holbæk bykerne til et open air kunstmuseum med op mod 100 belyste kunstværker af anerkendte danske og internationale kunstnere.

20.4.2016
Kunstneren "Husk Mit Navn" maler på Holbæk Biblioteks mur ud mod Bysøstræde. Foto: Henrik Haven.

Holbæk Kommune har ikke et kunstmuseum, men det har ikke stoppet lokale kræfter i satsningen på at komme på samtidskunstens Danmarkskort. Byen er nemlig i gang med at opbygge et nyt open air kunstmuseum, som er tilgængeligt for alle, døgnet rundt, hele året og der er ingen entré.

”Det er med fornøjelse, vi har bevilget midler til dette ambitiøse projekt, som der er lagt et stort lokalt engagement og lokal medfinansiering i. Samtidig er det et projekt, hvor man har sørget for at inddrage billedkunstfaglige kræfter, der har sikret projektets høje kunstneriske niveau. I Statens Kunstfond er vi optagede af, at kunst af høj kvalitet når ud til borgere i hele Danmark – i provinsen såvel som i hovedstaden,” siger Gitte Ørskou, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Holbæk Art, som projektet hedder, realiseres hvert andet år, hvor der er fernisering af nye værker til samlingen af samtidskunst i byrummet. I 2014 kom de 13 første malerier, og i 2016 udvides det nye, utraditionelle kunstmuseum efter planen med yderligere 10 værker, der denne gang også vil omfatte skulpturer/installationer samt at alle værker vil være belyste i aftentimerne i vinterhalvåret.

I 2016 vil de udstillende kunstnere være: Christian Vind, Charlie Roberts, Fie Norsker, Anna Bjerger, Jan S.Hansen, Janaina Tschäpe, Julie Sass, Arturo Herrera og Eva Schlegel.

Holbæk Kommune har fra starten været engageret i projektet.

”Holbæk Kommune støtter Holbæk Art fordi vi tror på, at en investering i kunst og kultur medvirker til at skabe en interessant by - dels for de borgere, som bor og arbejder her - dels for dem vi gerne vil have hertil i fremtiden. Kunst og kultur tiltrækker og understøtter kreative miljøer, som kulturelt, økonomisk og innovativt er med til at skabe og udvikle en by og en kommune”, siger Søren Kjærsgaard (V), borgmester i Holbæk Kommune

Søren Kjærsgaard fortsætter, ”En offensiv satsning på kunst håber vi på kan være med til at tiltrække – og ikke mindst fastholde – den kvalificerede arbejdskraft som er i og kommer til vores egn og kommune. Endelig medvirker kunsten til at give byen et stærkt æstetisk udtryk, understreger oplevelsen af et område, der kan og vil, og samtidig styrker kommunen i forhold til vores erhvervsindsats, handel og turisme. Endelig indgår kunsten også som almen inspiration, glæde og dannelse for kommunens borgere – herunder elever i vores skoler”.

Ansøgninger fra provinsen efterspørges

Helt generelt efterspørger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst flere projektansøgninger med høj kunstnerisk kvalitet fra provinsen.

Ser man på støttetildelingen på billedkunstområdet i den netop offentliggjorte årsrapport 2015 fra Statens Kunstfond, fremgår det, at 29 % af midlerne går til projekter, der finder sted i udlandet. Men ser man alene på de midler, der går til projekter i Danmark, så tilfalder 54 % af disse midler projekter, der finder sted i hovedstadsregionen, mens 46 % tilfalder projekter i den øvrige del af Danmark. Dette skal sammenholdes med, at 31 % af den danske befolkning bor i hovedstadsregionen og 69 % i resten af Danmark.

”Det er ikke så underligt, at landets hovedstad får en større del af midlerne per indbygger, fordi hovedstaden også er billedkunstnerisk kraftcenter for borgere i hele landet. Men vi vil gerne være med til at fremme udbredelsen af den professionelle billedkunst i hele landet, og vi vil gerne opfordre til at man i hele landet satser på den professionelle billedkunst.  Vi ser derfor gerne langt flere billedkunstansøgninger fra provinsen, som kan forrykke fordelingen mere til fordel for provinsen,” fastslår Gitte Ørskou.

Støtten til projektet er givet fra puljen ”Produktion, Udstilling og Formidling”.

 

Yderligere information   

Sune Blicher, presserådgiver i Slots- og Kulturstyrelsen, sub@remove-this.slks.dk, 33 74 45 62

Theis Petersen, konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, tpe@remove-this.slks.dk, 33 74 45 34

Siden er sidst opdateret: 24.8.2016

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)