Danske udstillingssteder kan nu søge støtte til udenlandske kunstneres produktionshonorar

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter fremover produktionshonorarer til udenlandske kunstnere, der skal producere nye stedsspecifikke værker på danske udstillingssteder

11.8.2016

Danske kunstnere, der er inviteret til en udstilling og skal producere nye værker, kan søge produktionsstøtte hos Projektstøtteudvalget - både til materialer og til honorar, men når en udenlandsk kunstner er inviteret til en udstilling i Danmark, har udvalget hidtil kun støttet kunstnerens rejse og ophold, samt evt. transport af kunstnerens værker.

Udenlandske kunstnere kan stadig ikke modtage direkte støtte til værkproduktion som de danske kunstnere, men Projektstøtteudvalget åbner nu  op for, at de danske udstillingssteder kan ansøge om produktionshonorar til udenlandske kunstnere, hvis kunstneren skal producere et nyt stedspecifikt værk på – og til stedet.

Projektstøtteudvalget ønsker, at det danske kunstpublikum skal have mulighed for at opleve værker af høj kvalitet udført af udenlandske kunstnere og ønsker derfor at bakke yderligere op om internationaliseringen og udvekslingen mellem dansk og udenlandsk kunst.

Hensigten er ikke, at danske og udenlandske kunstnere skal ligestilles i det danske kunststøttesystem, men udvalget håber, at den nye mulighed i højere grad vil hænge sammen med den måde danske udstillingssteder arbejder på i dag. Her er billedet, at både små og store udstillingssteder hyppigt udstiller udenlandske kunstnere, og dermed spiller en afgørende rolle i udvekslingen mellem dansk og udenlandsk samtidskunst.

De udenlandske kunstnere skaber ofte stedsspecifikke værker specielt til en given udstilling og kontekst og situationen er typisk, at den udenlandske kunstner producerer værket direkte på stedet i perioden op til en udstillingsåbning. Der er tit tale om et stort og omfattende arbejde, der løber over flere uger, og det er dette arbejde de danske udstillingssteder nu kan søge om støtte til at honorere via Projektstøtteudvalgets pulje for Produktion, udstilling og formidling.

For den nye mulighed gælder følgende vilkår:

  • Danske udstillingssteder kan søge på vegne af en udenlandsk kunstner og skal udbetale honoraret til kunstneren. Den udenlandske kunstner kan altså ikke søge direkte selv.
  • Udstillingsstedet kan søge et produktionshonorar til den udenlandske kunstner på 5.000 kr. om ugen i mindst 2 og højst 4 uger.
  • Den udenlandske kunstner skal være til stede i Danmark i hele den ansøgte periode.
  • Udstillingsstedet kan søge tilskud til den udenlandske kunstneres boligudgifter i produktionsperioden, dog max. 2.500 kr. om ugen og i højst 4 uger.
  • Muligheden gælder for udenlandske kunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker på danske udstillingssteder.

Muligheden for at søge honorarstøtte til udenlandske kunstnere gælder allerede fra den kommende ansøgningsfrist, som er tirsdag den 16. august 2016.

Læs mere på Projektstøtteudvalget for Billedkunsts pulje for Produktion, udstilling og formidling.

Spørgsmål og kontakt

Rikke Bjørnbøl, rnb@remove-this.slks.dk, 33 74 45 38

Theis Petersen, tpe@remove-this.slks.dk, 33 74 45 34

Siden er sidst opdateret: 24.8.2016

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)