Kunstværk på Fyn sammenfletter kultur og natur

Med støtte fra Statens Kunstfond har Naturstyrelsen på Fyn nu fået et nyt stedsspecifikt kunstværk ”Rotation af mennesker og landskab”, der indrammer den fantastiske natur ved Svanninge Bakker. Værket er skabt af billedkunstneren Karin Lind.

24. august 2016
Kunstværket ”Rotation af mennesker og landskab” fungerer både som visuel mellemgrund, som kvæghegn og som udsigtsplatform (fotograf: Torben Petersen).

Kunstneren bag værket, Karin Lind, siger:
”En del af værkets linje er brudt, roteret om en akse og drejet i retning nord-syd. Denne bevægelse laver et cirkelslag – den buede plads. Med aksens centermast kan solens gang læses på skyggens vandring i cirklen, som viseren på et solur. I én bevægelse forskydes et stykke plads ud mod landskabet, og efterlader et stykke fold i pladsen – åbent for græssende kvæg.”

”Mange morgener og formiddage ligger der tåge nede i de lave engarealer, og kreaturerne står helt oppe ved hegnet, hvor der sikkert er varmere. De står ofte helt inde i halvcirklen. Det er et helt specielt syn. Vi nyder dagligt det pragtfulde kunstværk”, siger Vibeke Lindberg Birkelund, civilingeniør fra Naturstyrelsen, Fyn.

Skovrider Søren Kirk Strandgaard uddyber:
”Vi glædes jo i hverdagen meget over de ynglende traner, havørne, viber, kærhøge, og hvad ved jeg, men kunsten giver en ny dimension, som vi og borgerne også kan glædes over. Jeg tror også, mange borgere vil undres, og en del vil glædes, og det er jo det, vi har kunst til.”

Om værkets tilblivelse
Da Naturstyrelsen i 2013 søgte Statens Kunstfond om rådgivning i forbindelse med en byggesag, var deres første idé at bede en kunstner om at skabe et maleri til deres nye mødelokale. Statens Kunstfond ville dog gerne bidrage med en yderligere finansiering, så kunstopgaven kunne blive placeret udendørs i samspil med den storslåede udsigt. Med denne placering var der mulighed for, at kunsten også kunne komme alle de besøgende til gavn, der dagligt anvender naturområdet i Sollerup skov ved Arreskov sø. Karin Lind vandt en skitsekonkurrence i 2014 med sit overbevisende kunstværk, der griber overgangen mellem gårdspladsen og engen med det græssende kvæg. Under realiseringen blev der diskuteret helt lavpraktiske spørgsmål med smedene – som f.eks. hvor meget et kvæghegn skal kunne modstå, når kvæget gerne vil klø sig op ad det. Hegnet er malet i Naturstyrelsens kendingsfarve ”Dyrehaverød”.

Du kan læse mere om værket på vores.kunst.dk

Fakta
Naturstyrelsen Fyn har afsat 180.000 kr. til kunst i forbindelse med en udbygning af sine kontorlokaler på Sollerupvej 24 ved Faaborg. Som statslig bygherre afsætter styrelsen midler til kunst ved nybyggeri og ombygning, som det er beskrevet i det såkaldte kunstcirkulære. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst fungerer som kunstfaglig rådgiver i forbindelse med statsligt byggeri og valgte i denne sag at finansiere kunstopgaven med yderligere 760.000 kr.

Kontakt
Inger Krog, specialkonsulent, Kulturstyrelsen, ikr@remove-this.kulturstyrelsen.dk, tlf. 3374 4530

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)