Vores Kunst

Statens Kunstfond og Statens Kunstråd stod sammen med DR bag Vores Kunst. Et anderledes kunstprojekt, hvor borgeren selv efterspørger og definerer behovet for kunst i det offentlige rum og selv spiller en afgørende rolle i valget af kunstnere og værker.

Projektet tog fart i marts 2011, hvor der blev sat 1,6 millioner kroner på højkant til tre nye kunstværker tre steder i Danmark. Borgerne kunne indstille, hvor de mente, der mangelde kunst i det offentlige rum. Og det var der over 1200 kunsthungrende danskere der gjorde. I løbet af sommeren 2011 blev de endelige tre steder udvalgt gennem en lang proces, der både involverede borgere, kunsteksperter og Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum. De udvalgte lokationer blev: en mark i Trekantområdet, Ærøfærgen og en plads foran Hjallerup Kulturhus. 

9 kunstnere dystede om at få opgaverne med at skabe værker til de tre lokationer. Borgerne traf det endelige valg, og det faldt på kunstnerne Niels Erik Gjerdevik (Trekantområdet), Randi&Katrine (Ærøfærgen) og Thilo Frank (Hjallerup). Randi&Katrine og Thilo Franks værker belv indviet i 2012. Niels Erik Gjerdeviks værk realiseres i løbet af 2013.

Sådan oplevede kunstnerne Vores Kunst

Vores Kunst har skabt grobund for nye tilgange til kunsten. Dialogen mellem borgere og kunstnere har været en anderledes måde at debattere kunsten på.

Kunstneren bag værket ved Hjallerup Kulturhus, Christian Bretton-Meyer fra kunstgruppen A-kassen, oplevede det således: ”Det var spændende at være med i nogle af de diskussioner, der var – også til fremlæggelsen af skitser, hvor folk sad og talte om, hvad det er for en by, de gerne vil bo i. Så begynder billedkunsten virkelig at rykke sig”. 

Her kan du se en film, hvor Christian Bretton-Meyer og to af de tre kunstnere, der deltog i projektet - Katrine Malinowski og Niels Erik Gjerdevik, fortæller om, hvordan de oplevede projektet.

Sådan oplevede råd og fond Vores Kunst

Formand for Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum, Søren Jensen kom bl.a. med denne udtalelse om projektet:

"For Statens Kunstfond har projektet været et sats, fordi vi har bevæget os ud i ukendt land. Vi har altid dialog med modtagerne, når vi er involveret i at skabe kunst i det offentlige rum, men vi har aldrig før været del af et stort mediesamarbejde. Vi glæder os meget over, at det gennem samarbejdet er lykkedes at skabe et stort engagement i kunsten mange steder i Danmark. Kunsten i det offentlige rum tilhører os alle, og derfor er den brede debat om den også vigtig."

”For os har den helt store styrke ved Vores Kunst været, at projektet har haft gennemslagskraft i både nationale og lokale medier. Kunst er et emne, der ofte lander i nichemedierne, men gennem samarbejdet med DR er det lykkedes at skabe en bred kunstformidling, som vi aldrig havde kunnet skabe selv”. Rune Gade, Formand for Statens Kunstråd.

Thilos forslag appellerer til deltagelse, vores dagligdag er netop præget af aktiv medvirken. Erik Topp, Hjallerup Samvirke

 

Sådan var Vores Kunst organiseret

Vores Kunst-projektet blev ledet af en styregruppe, der bestod af to repræsentanter fra Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum, en repræsentant fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg med ét medlem og tre fra DR.

Alle beslutninger vedrørende Vores Kunst blev så vidt muligt truffet af en enig styregruppe. Ved uenighed om beslutninger vedrørende valg af steder og kunstnere, var det Statens Kunstfond og Statens Kunstråds medlemmer af styregruppen, der skulle træffe den endelige beslutning.

Styregruppen valgte 3 kunsteksperter, der fungerede som bindeled mellem styregruppen og borgerne. Statens Kunstfond definerede kunsteksperternes rolle i projektet og indgik kontrakt med dem om opgaven.

Kunsteksperterne spillede en central rolle som formidlere i Vores Kunst. De fungerede fx som kunstfaglige rådgivere for borgerne og formidlede deres ønsker til styregruppen. De stod også for den første udvælgelse af steder i samarbejde med Statens Kunstfond og Statens Kunstråd.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)