Nyt overblik over offentlig produktion af kunst

Louise Straarup, konsulent i Kulturstyrelsen, præsenterer centrale konklusioner fra en ny kortlægning. Firmaet Manto har i efteråret 2015 gennemført kortlægningen, der er finansieret af Statens Kunstfond. Primo 2016 udkommer resultaterne i en rapport.

Elmgreen og Dragset: Han, Helsingør 2012. Foto: Torben Petersen

Statens Kunstfond har iværksat en undersøgelse af offentlig produktion af kunst i det offentlige rum. Hensigten er at skabe et overblik over økonomi, antal projekter, organisering af beslutningsprocesser og projekter samt motivation og værdigrundlag for at investere i kunsten. Undersøgelsen består af en spøgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews om aktiviteter i 2014.

Staten – Kunstcirkulæret og Statens Kunstfond
Der er i perioden 2011-14 gennemført ca. 59 udsmykningsopgaver i henhold til Kunstcirkulæret med en samlet økonomi på ca. 38 mio. DKK.

Den gennemsnitlige projektstørrelse er 733.000 DKK., og de fleste projekter har en økonomisk ramme på mellem 450.000-1,00 mio. kr. med flest i kategorien 450.000-549.999 kr.

Statens Kunstfond har i samme periode bevilget ca. 50 mio. kr. til kunst i det offentlige rum. 

Regionerne
Der bliver integreret kunst i mange af de nye sygehusbyggerier, som bliver opført i perioden 2012-2022.

Generelt er holdningen i regionerne, at udsmykning er et vigtigt element for sundhedsbyggerierne og en del af forvaltningskulturen for offentligt byggeri – der bliver dog ikke nødvendigvis skelnet mellem kunstnerisk udsmykning og øvrig forskønnelse såsom lysindfald, indretning, farvevalg og andre æstetiske elementer.

Sygehusbyggerier er kvalitetsfondsbyggerier og derfor statsligt medfinansieret, men de er ikke omfattet af Kunstcirkulæret. Udsmykningsopgaverne varierer fra projekt til projekt, og der kan ikke sættes præcise tal på økonomi eller antal. Det er en gennemgående praksis, at der bliver udarbejdet kunststrategier for de nye byggerier, og fokus er på at få produceret et eller få store værker.

Kommunerne
74 af landets 98 kommuner har besvaret en spørgeskemaundersøgelse. Her er et udpluk af resultaterne: 

Organisering:
Det er et gennemgående træk, at kulturchefen eller kulturkonsulenten er drivkraften bag den lokale udvikling.

Ca. 50 % af kommunerne har et kunstnerisk råd eller en fast arbejdsgruppe, der rådgiver eller træffer beslutninger om kunst i det offentlige rum.

Økonomi og antal projekter:
Kommunernes økonomi til kunst i det offentlige rum i 2014 varierer således:  
29 % af kommunerne brugte 0 kr.
26 % af kommunerne brugte under 50.000 kr.
34 % af kommunerne brugte ml. 50.000 og 400.000 kr.
11 % af kommunerne brugte ml. 400.000 og 2 mio. kr.

Gennemsnittet af projekter i en kommune, der prioriterer kunst i det offentlige rum er 1-2 projekter om året.

Værdigrundlag:
Kommunernes primære motivation for at investere i kunst i det offentlige rum er at:
- forskønnelse det offentlige rum
- styrke byidentitet/branding
- skabe bedre livskvalitet for borgerne

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)