Arkitekturudvalgets begrundelse for tildelingerne af treårige arbejdsstipendier 2016

Læs arkitekturudvalgets motivation for at tildele de treårige arbejdsstipendier til Sophus Søbye Arkitekter, SNE Architects og Tobias Grumstrup Lund Øhrstrøm sammen med Pi Fabrin Karstensen.

24.6.2016

 

Sophus Søbye

“Sophus Søbye (født 1971) er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus med studier i Barcelona. Efter endt uddannelse var Sophus Søbye ansat mere end 10 år hos større anerkendte danske arkitektkontorer. Egen praksis indledtes med udførelsen af Fremtidens Forsamlingshus i Hadsten i 2002. Projektet til fremtidens idræts- og kulturhus blev samtidigt begyndelsen til flere projekter af forenings- og kultur karakter som spejderhuse, hospice, gymnasium, kulturhus m.m. Sophus Søbye har arbejdet fokuseret omkring udviklingen af disse typer af bebyggelser der har givet ham en indsigt og ekspertise i at løse projekter i netop denne skala, med særligt blik på det sociale rum inde og ude.

Fælles for flere af Sophus` arbejder er netop forholdet mellem inde og ude der bearbejdes på bedste vis med brugen af robuste materialer der fremstår æstetisk i udtryk og ganske anvendelige. Særligt skal fremhæves spejderhusene DDS Søndermarken og Hindemosehus i Odense udført i beton støbt på stedet med detaljer i træ inde som ude og med en særlig insisteren på at arbejde med de få (rå) materialers egenskaber og tektonik.

Sophus Søbye modtager det treårige arbejdsstipendium til arbejdsro og forsat fokus i det snævre arbejdsfelt udført i høj kvalitet.”

SNE Architects v. Søren Nordal Enevoldsen

“Søren Nordal Enevoldsen har været en del af det urbane miljø som skater siden 1988 og som udøvende arkitektfirma siden 2006. Interessen og brugen af byrummet med skater-aktiviteter og bevægelse i fokus er blevet et fuldtids og livstils projekt for SNE. Med inspiration og afsæt i skateranlæggene i Californien har SNE været banebrydende og nytænkende i at bringe skaterfaciliteter til de danske byrum. SNEs arbejder er fokuseret omkring aktivitetsrum i byerne ofte som skaterbane miljøer med tilhørende opholdsrum og byrumsarkitektur.

I de udførte projekter har det været interessant at følge udførelsen af de artistiske betonstrukturer, der bringer håndværk og materialer frem i smukke strukturer. Det er en særlig disciplin at arbejde med byrum og funktioner, der indbyder til brug for de ungdommelige aldersgrupper og samtidigt fremstå som enkle og robuste materialer med lang levetid. SNEs projekter udvikles stadig fra skateparker, aktivitetsrum og parkdesign til nye former for landskabsarkitektur også med miljø- og klimatiske formål. Altid med udgangspunkt i det urbane ungdomsmiljø.

SNE architects/v Søren Nordal Enevoldsen modtager det treårige arbejdsstipendium til at forsætte udviklingen af denne særlige insisteren på udvikling af en urban arkitektur der kombiner arkitektonisk kvalitet og aktivitet”

Pi Fabrin Karstensen og Tobias Grumstrup Lund Øhrstrøm er tildelt et delt treårigt arbejdslegat.

Pi Fabrin Karstensen (født 1986) og Tobias Grumstrup Lund Øhrstrøm (født 1984) er uddannede arkitekter fra henholdsvis Arkitektskolen Århus og Institute of Advanced Architecture Catalonia. Deres samarbejde undersøger ålegræs som byggemateriale i en nutidig arkitektonisk kontekst. Med udgangspunkt i Læsøs tangtage undersøger de materialets kunstneriske, arkitektoniske og miljømæssige egenskaber. Med særlig fokus på det bløde og det humane er deres interesse at forstå hvordan ”disse amorfe dynger af ålegræs, der ved gavlenderne poser ud i store uformelige klumper” og deres særlig isolerende evner kan gentænkes i en moderne byggeskik.

Pi Fabrin Karstensen og Tobias Grumstrup Lind Øhrstrøm modtager et treårigt arbejdsstipendium til deling, idet udvalget finder at deres arbejdet med dets særegne poetik og byggetekniske fokus er et personligt bidrag til en nytænkning af arkitekturens udtryk og materialekultur. Udvalget finder at projektet bærer en stærk relevans og bidrager på grundlæggende måder til den bæredygtighedsdiskurs som faget befinder sig i.Arkitekturudvalget:
Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur behandler ansøgninger om både projektstøtte, arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier. Udvalget består i perioden 2014-2017 af Kim Herforth Nielsen (formand), Signe Kongebro, Mette Ramsgaard Thomsen, Søren Leth og Torben Schønherr.

 

 

Siden er sidst opdateret: 24.8.2016

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)