Børn, unge og kunst

Statens Kunstråd støtter gennem udvalgene i vid udstrækning produktion og formidling af kunst, der er rettet direkte mod børn og unge. Det drejer sig bl.a. om børneteater, dans, skolekoncerter og børnelitteratur.

Derudover støtter rådet direkte gennem Huskunstnerordningen muligheden for, at børn og unge i deres dagligdag både som deltagende og som tilskuere oplever kunstens verden på et højt kvalitativt niveau, får indblik i professionelle kunstneriske processer og indgår i udviklende samspil med professionelle kunstnere.

Regeringen har afsat 10,4 mio. kr. årligt til Huskunstnerordningen og andre børnerettede initiativer under Statens Kunstråd. Bevillingen er givet for 2010-2013. Derudover kan råd og udvalg selvstændigt prioritere børnerettede initiativer. 
Læs om dette indsatsområde i Statens Kunstråds handlingsplan 2007-2011 (pdf-fil, 47 sider)

Børnekulturens Netværk
Kunststyrelsen deltager på Statens Kunstråds vegne i Børnekulturens Netværk, der er kulturministerens og Kulturministeriets rådgivende organ for børnekultur. Netværket driver Børnekulturportalen, der er den elektroniske indgang til børnekulturen i hele Danmark.
Læs mere på Børnekulturens Netværks hjemmeside
Børnekulturportalen - din indgang til børnekulturen i hele landet

Kulturpakker
Kulturpakker er et pilotprojekt under Haderslev Kommune. Projektet skal afprøve, hvordan man mest effektivt sikrer alle skolebørn oplevelser inden for dansens, musikkens og teaterets verden. Bag projektet står Dansens Hus, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Projektet er støttet af Statens Kunstråd med 500.000 kr.
Læs mere om Kulturpakker på projektets egen hjemmeside 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)